Przeglądy/Konkursy

2020-10-17

49. Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej ma na celu integrację i promocję amatorskiego środowiska plastycznego. W Mrągowie gości już od 48 lat. Inicjatorem wydarzenia był zasłużony promotor amatorskiego ruchu plastycznego Aleksander Wydorski, - absolwent Wydziału Sztuk Pięknych na UMK w Toruniu, instruktor do spraw plastyki m.in. w Powiatowym Domu Kultury w Mrągowie, organizator wielu plenerów malarskich dla uczestników zajęć plastycznych, przeglądów malarskich (Mrągowo), rzeźby (Biskupiec) i tkaniny (Kętrzyn), założyciel Klubu Plastyka Amatora w Olsztynie.
Początkowo Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej odbywał się na szczeblu rejonowym, dopiero po przejściu Aleksandra Wydorskiego do Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie, kontynuowany był przez Stanisława Kusia i od 1971 roku stał się imprezą wojewódzką.

 
49. Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej
17 października 2020 r. godz. 15.00

W Przeglądzie mogą brać udział pełnoletni twórcy nieprofesjonalni z woj. warmińsko – mazurskiego. Każdy z uczestników może zgłosić do konkursu 2 prace z dziedziny malarstwa, grafiki lub rysunku, które powstały w ciągu dwóch lat poprzedzających Przegląd i nie były nagradzane w innych konkursach. W konkursie nie mogą brać udziału studenci i absolwenci wyższych szkół artystycznych.

Prace przygotowane do ekspozycji należy dostarczyć na własny koszt na adres Organizatora. Ostateczny termin nadsyłania prac: 25 września 2020 r.

 

Uwaga! Zgłoszenia przyjmujemy tylko drogą ON LINE poprzez FORMULARZ - dziękujemy za zgłoszenia!

  

Oceny zgłoszonych prac dokona profesjonalne Jury powołane przez Organizatora, a ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi podczas otwarcia WYSTAWY KONKURSOWEJ w dniu 17 października 2020 r.  o godz. 15.00 w Centrum Kultury i Turystyki. Autorzy najlepszych prac zostaną wyróżnieni, otrzymają nagrody i dyplomy.

 

49. Wojewódzki Przeglad Plastyki Nieprofesjonalnej objety jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina.

 

Pełny REGULAMIN 49. Wojewódzkiego Przegladu Plastyki Nieprofesjonalnej (do pobrania)

 

Kontakt: Dorota Książek, tel. 89 743 34 71, e-mail: d.kruszewska@ckit.mragowo.pl