Przeglądy/Konkursy

2020-04-25

3. Mazurskie TransFormacje Taneczne odwołane!

W zwiazku z sytuacją rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wydawane w tym zakresie decyzje rządu, 

3. MAZURSKIE TRANSFORMACJE TANECZNE zostają ODWOŁANE!


Wydarzenie planowane na 25 kwietnia 2020 r. w Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania obowiązuje
czasowe ograniczenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki. Zapraszamy w przyszłym roku, 24 kwietnia 2021!

Wspólnym prezentacjom przyświeca idea wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń a także popularyzacji różnych stylów tańca. Zespoły prezentują choreografie w 2 kategoriach tanecznych: street dance (hip-hop, breakdance, popping, locking, techniki pokrewne) oraz art dance (taniec współczesny, jazz, modern jazz, techniki pokrewne), z podziałem na grupy wiekowe: do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat i powyżej 16 lat. TransFormacje mają charakter konkursu. Prezentacje ocenia jury złożone ze specjalistów reprezentujących różne style i techniki tańca. Ocenie podlegają: oryginalność pomysłu, technika, interpretacja i dobór środków wyrazu, wartości artystyczne i kulturowe. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe i finansowe w poszczególnych kategoriach.


regulamin MTT 2020