Przeglądy/Konkursy

2021-06-12

Mazurskie TransFormacje Taneczne

Zapraszamy do udziału w tanecznym wydarzeniu!

Z uwagi na sytuację zwiazaną ze stanem epidemii - utrzymujace się zamknięcie instytucji kultury do końca maja
oraz małą liczbę zgłoszeń, postanowiliśmy zmienić termin oraz formułę wydarzenia.


Zaplanowane na 22 maja...

M a z u r s k i e  T r a n s F o r m a c j e  T a n e c z n e

odbędą się 12 czerwca o godz. 12 w formie prezentacji.

W tanecznym wydarzeniu wezmą udział grupy taneczne reprezentujące różne style tańca z Mrągowa i okolic
a spotkaniu przyświecać będzie idea dzielenia się swoją pasją, wzajemna inspiracja i wymiana doświadczeń.
Przede wszystkich stworzymy grupom możliowść prezentacji oraz spotkania poprzez taniec.

Prezentacje będziemy transmitować online na kanale YouTube MCK aby wszyscy i każdy, kto nie może być z nami,
mógł obejrzeć występy oraz poczuć energię i pasję płynącą ze sceny.Jeśli chcesz wziać udział w prezentacjach, skontaktuj się z nami

tel. 89 743 34 69, m.szymborska@mck.mragowo.pl
Żywimy nadzieję, że w przyszłym roku ze świeżą energią i wielką motywacją
wrócimy z formułą konkursową, na co już teraz goraco zapraszamy!