Koncerty

2021-08-13

Festiwal Weselnych Przebojów


Oświadczenie Organizatora Festiwalu Weselnych Przeboj
ów

Drodzy Fani Festiwalu Weselnych Przebojów,

                W związku z trwającą od miesięcy sytuacją epidemiczną na terytorium RP, wywołującą szereg ograniczeń w zakresie organizacji wydarzeń rozrywkowych, a tu przede wszystkim koncertów plenerowych z udziałem publiczności, zobowiązani zostaliśmy na mocy dynamicznie postępujących zmian legislacyjnych do podjęcia szeregu działań, celem dostosowania warunków przebiegu przeprowadzanych przez Nas wydarzeń, do obecnej rzeczywistości prawno – sanitarnej, a tu w szczególności w kontekście produkcji imprez masowych w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 r, o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2019.2171 t.j. z dnia 2019.11.08).

Jako odpowiedzialny organizator Festiwalu Weselnych Przebojów jesteśmy zdeterminowani do zapewnienia Państwu obiektywnie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w kontekście Państwa obecności na widowni Amfiteatru w Mrągowie.

W związku z powyższym w trosce o Państwa bezpieczeństwo, zmianie uległ czasokres trwania Festiwalu Weselnych Przebojów. W tym roku - podobnie jak w roku ubiegłym - będzie to jeden dzień festiwalowy, który przypadnie na dzień 13 sierpnia 2021 r. (piątek).

Ważna zmiana dotyczy również możliwości zakupu biletów wstępu na Festiwal Weselnych Przebojów i sposobu rozmieszczenia miejsc na widowni Amfiteatru w Mrągowie. Do Państwa dyspozycji oddajemy w tym roku połowę z puli wszystkich miejsc zlokalizowanych na terenie Amfiteatru. Nasza decyzja podyktowana jest nie tylko treścią obowiązujących przepisów prawa, ale przede wszystkim wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznymi właściwych organów władzy.

Jednocześnie prosimy osoby, które już dokonały zakupu biletów wstępu na Festiwal Weselnych Przebojów, aby skontaktowały się z dostawcą usługi sprzedaży biletów wstępu na Festiwal Weselnych Przebojów, tj. serwisem eBilet.pl, celem potwierdzenia dotychczasowego lub na nowo wyznaczonego miejsca na widowni Amfiteatru. Serwis eBilet będzie także osobno kontaktował się z Państwem w celu potwierdzenia miejsc i ewentualnych zmian w tym zakresie.

                Zapraszamy do monitorowania komunikatów zamieszczanych na bieżąco w ramach naszego oficjalnego profilu na FaceBook’u (@FestiwalWeselnychPrzebojow), na którym będziemy publikowali bieżące informacje, dotyczące kwestii artystycznych i logistycznych, związanych z organizacją tegorocznej edycji Festiwalu Weselnych Przebojów w Mrągowie.

 

Do zobaczenia podczas Festiwalu!

    Zespół World Media

 * * *


Wesele z udziałem największych gwiazd polskiej sceny muzycznej - tylko na
Festiwalu Weselnych Przebojów
13 sierpnia 2021 r.
w mrągowskim Amfiteatrze

O Festiwalu

Festiwal Weselnych Przebojów w Mrągowie to punkt obowiązkowy na liście wakacyjnych wydarzeń muzycznych i rozrywkowych w Polsce. Dzięki transmisji Telewizji Polsat wiadomo że impreza bije wszelkie rekordy oglądalności.

Przygotowanie tak spektakularnego widowiska artystycznego przy jednoczesnym zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa, to duże wyzwanie dla nas jako Organizatorów. Dlatego cieszymy się, że podołaliśmy zadaniu, że impreza odbędzie się zgodnie z planem i to z wielkim przytupem. Praca w tych niecodziennych okolicznościach związanych z pandemią nie jest łatwa, ale nie przyjmowaliśmy do wiadomości opcji odwołania Festiwalu. Wiedzieliśmy, że nie możemy zawieźć naszych wiernych fanów, którzy czekają na to wydarzenie cały rok. - tłumaczy Robert Klatt, dyrektor artystyczny wydarzenia.

Bilety na festiwal już w sprzedaży!

 • Bilety dla osób zameldowanych w Mrągowie są imienne. Oznacza to, że podczas składania zamówienia należy obowiązkowo podać imię i nazwisko każdego uczestnika. Imię i nazwisko każdego z uczestników Festiwalu zostanie wydrukowane na bilecie. Bilety będą sprawdzane przy wejściu na wydarzenie, aby porównać, czy dane zamieszczone na bilecie odpowiadają danym zawartym w dokumencie tożsamości uczestnika.
 • Dzieci do 7 roku życia: darmowy wstęp na Festiwal. Dzieci mogą uczestniczyć w imprezie tylko pod opieką osoby dorosłej - zajmują jedno miejsce wraz z opiekunem. 
 • Bilety dla osób niepełnosprawnych poruszających się  na wózkach: darmowy wstęp, za bilet płaci tylko opiekun - prosimy o kontakt mailowy: niepelnosprawni@ebilet.pl  
 • Bilety VIP: 

  - najlepsze miejsca wydzielone kordonami dla VIP

  - 6 kuponów na dowolny napój: piwo, Fanta, Sprite, woda

  - 2 kupony na posiłki w wydzielonym namiocie na terenie Amfiteatru

  Kupony będą wydawane przed koncertem przy kasach po okazaniu biletu VIP

W związku z dużą popularnością Festiwalu i jednocześnie ograniczoną ilością miejsc sprzedaż biletów odbywa się wyłącznie online. Sprzedaż biletów odbywa się drogą internetową za pośrednictwem portalu eBilet.pl.

Zasady bezpieczeństwa

 • Każdy Uczestnik Wydarzenia przy wejściu na Teren Wydarzenia zostanie poproszony o poddanie się bezdotykowemu mierzeniu temperatury, które zostanie przeprowadzone przez Służby Porządkowe.

 • Wszystkie osoby uczestniczące w Wydarzeniu zobowiązane są do zakrycia ust i nosa w czasie przebywania na Terenie Wydarzenia

 • Posiadanie przez uczestników środków ochronnych będzie kontrolowane przez Służby Porządkowe na etapie wejścia na Teren Wydarzenia

 • Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Terenie Wydarzenia, oraz porządek podczas trwania Wydarzenia, poprzez m.in.:

a) zapewnienie obecności Służb Porządkowych, wyróżniających się stosownymi elementami ubioru, oraz znakami identyfikacyjnymi;

b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego, stosownie oznaczonego; powołanie koordynatora do spraw zdrowotnych;

c) zmianę miejsca organizacji Wydarzenia na inne, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

 • Osoby znajdujące się na Terenie Wydarzenia, obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób uczestniczących w Wydarzeniu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń Ministrów, Rady Ministrów, w związku z pandemią korona-wirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19.