Aktualności

2021-04-04

MAZURSKIE TRANSFORMACJE TANECZNE 2021Zapraszamy do udziału w tanecznym wydarzeniu, które w tym roku zostało zaplanowane w maju.
Żywimy nadzieję, że mimo pandemii, będzie ono możliwe i spotkamy się w Mrągowie, dzieląc się pasją tańca.

Z uwagi na ograniczenia związane z czasem pandemii, wprowadziliśmy zmiany regulaminowe, dzięki którym impreza odbędzie się w bezpiecznej formule.


M a z u r s k i e  T r a n s F o r m a c j e  T a n e c z n e

22 maja 2021

Wspólnym prezentacjom przyświeca idea wzajemnej inspiracji, wymiany doświadczeń a także popularyzacji różnych stylów tańca. Zespoły prezentują choreografie w 2 kategoriach tanecznych: street dance (hip-hop, breakdance, popping, locking, techniki pokrewne) oraz art dance (taniec współczesny, jazz, modern jazz, techniki pokrewne), z podziałem na grupy wiekowe: do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat i powyżej 16 lat. TransFormacje mają charakter konkursu. Prezentacje ocenia jury złożone ze specjalistów reprezentujących różne style i techniki tańca. Ocenie podlega: oryginalność pomysłu, technika, interpretacja i dobór środków wyrazu, wartości artystyczne i kulturowe. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe i finansowe w poszczególnych kategoriach.ZAPOZNAJ SIĘ Z aktualnym REGULAMINEM...

r e g u l a m i n  M T T  2021

Prześlij ZGŁOSZENIE

Formularz zgłoszenia on-line