Aktualności

2021-08-10

Imprezy na otwartym powietrzu

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy o obowiązujących zasadach uczestniczenia w imprezach na otwartym powietrzu:

 

AMFITEATR NA PLACU UNII EUROPEJSKIEJ i NAD JEZIOREM CZOS

1. Podczas koncertu na widowni może być zajętych nie więcej niż 75% liczby miejsc (do liczby osób przebywających na widowni nie wlicza się osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19).
2. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa przez widzów.
3. Podczas wchodzenia i wychodzenia z terenu imprezy zachowujmy dystans zgodnie z aktualnym stanem prawnym (min. 1,5 m).

Dodatkowo informujemy, że na widowni obowiązuje zakaz palenia.

W przypadku osiągnięcia na imprezie limitu zajętych 75% liczby miejsc, osoby w pełni zaszczepione zobowiązane są do okazania Unijnego Certyfikatu COVID (UCC), czyli tzw. paszportu covidowego, upoważniającego do nie wliczania osoby do obowiązujących limitów. 

 

SKWER JANA PAWŁA II

1. Podczas koncertu na widowni prosimy o zachowanie odległości 1,5 m pomiędzy widzami.
2. Obowiązek zachowania odległości 1,5 m między widzami nie dotyczy:
- widza, który uczestniczy w koncercie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
- widza, który uczestniczy w koncercie z osobą niepełnosprawną lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
- osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
3. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa przez widzów.
4. Podczas wchodzenia i wychodzenia z terenu imprezy zachowujmy dystans zgodnie z aktualnym stanem prawnym (min. 1,5 m).

Dodatkowo informujemy, że podczas koncertu obowiązuje zakaz palenia.

 
Pamiętajmy o zachowaniu ostrożność w kontaktach z innymi. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.