Aktualności

 • Strona główna
 • /
 • Aktualności
 • /
 • Kłobuki Fest oraz 13. wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego

2017-06-18

Kłobuki Fest oraz 13. wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego


23 lipca 2017 r. w godz. 10.00-17.00 serdecznie zapraszamy na Plac Unii Europejskiej
na  plenerową imprezę Kłobuki FEST o charakterze regionalnym, czerpiącą z dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur w tym: rękodzieła, muzyki i tańca, kuchni.


Impreza skierowana jest zarówno do twórców reprezentujących różne dziedziny tradycji regionalnych jak i osób odwiedzających imprezę: mieszkańców naszego miasta oraz licznie przebywających na Warmii i Mazurach w sezonie letnim turystów.

Odbędą się warsztaty: garncarstwa, świecownika – wyrabiania świec z prawdziwego wosku pszczelego, witrażownika, wikliniarza, bartnika, prząśniczki - przędzenie na tradycyjnym kołowrotku oraz na różnego rodzaju krosnach tkackich, konkurs na MAZURSKIE KUCHY i Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego a w nim konkurs na Pamiątkę z Warmii i Mazur.  

Dzień wypełni nam muzyka regionalna i biesiadna.

Dodatkową atrakcją tegorocznej edycji będzie potańcówka ludowa oraz warsztaty tańca tradycyjnego poprowadzone przez KWARTET JANUSZA PRUSINOWSKIEGO, który w ten niekonwencjonalny sposób zaprosi wszystkich do Amfiteatru nad jeziorem Czos gdzie o godz. 19.00 odbędzie się IV edycja koncertu muzyki hybrydowej Projektu ARBORETUM inspirowana historią, spuścizną kulturową oraz dziedzictwem Warmii, Mazur i zachodniej Suwalszczyzny. Projekt realizuje polsko-kanadyjska wokalistka i kompozytorka Ola Turkiewicz (śpiew), której towarzyszyć będzie Justyna Czerwińska (śpiew) oraz zespół jazzowych instrumentalistów sesyjnych. Narrację poprowadzi Krzysztof Franieczek.

 


Zapraszamy do udziału w konkursie na "MAZURSKIE KUCHY”

Zasady uczestnictwa:

1. Udział w konkursie należy zgłosić do dnia 17 lipca br.
2.
Konkursowy wypiek należy dostarczyć do organizatora w dniu imprezy czyli 23 lipca do godz. 14.00
    Do wypieku konkursowego należy dołączyć kartkę z  imieniem i nazwiskiem, adresem zamieszkania oraz numerem kontaktowym

3.
Oceny wypieków dokona profesjonalne Jury. Głównym kryterium oceny wypieków będą walory smakowe i estetyczne oraz nawiązanie do tradycji
4.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w trakcie imprezy ok. godz. 16.00.

Na autora najsmaczniejszego wypieku czekać będzie atrakcyjna nagroda /sprzęt AGD/!

Więcej informacji: Dział organizacji imprez /89/ 743 34 65, 743 34 70

Konkurs adresowany do osób indywidualnych, kół gospodyń wiejskich, promujący tradycyjne, nieco zapomniane wypieki takie jak: kuch - drożdżówka warmińska , fefernuszki – talarki piernikowe, brukowiec mazurskiego – piernik z syropem buraczanym czy sękacz mazurski.

Karta zgłoszenia

 1. Imię i nazwisko ………………………………………….…………………………………………………………………………………
 2. Adres zamieszkania/ Telefon ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

 1. Nazwa wypieku ……………………………… ……….………………………………………..…………………………………………
 2. Przepis …..……………………………………………………………………………..………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych w ramach organizacji przeglądu, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn.  zm.).

 

......................................................................

(Podpis uczestnika)

Zaproszenie do udziału w konkursie

„PAMIĄTKA WARMII I MAZUR”

23 LIPCA 2017 r.

Plac Unii Europejskiej

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników 13. Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła Artystycznego do przygotowania i zaprezentowania prac rękodzielniczych symbolizujących region Warmii i Mazur, lokalną tradycję lub artystyczne dzieła z lokalnym motywem.

Celem konkursu jest pozyskanie oryginalnych prac na potrzeby promocji województwa warmińsko-mazurskiego. Prace nie mogą być wcześniej nagradzane na innych konkursach, przeglądach i festiwalach, Prace mogą pochodzić ze wszystkich krain geograficznych województwa. Autorzy prac dostarczają prace na własny koszt za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 23 lipca na adres Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo

Ocena i nagrody:

oceny przywiezionych lub nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów. autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

 

13. WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD REKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

23 LIPCA 2017 r.

Plac Unii Europejskiej

 

REGULAMIN

 1. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego zwany dalej Przeglądem jest imprezą z udziałem osób prywatnych oraz firm, produkujących i sprzedających wyroby regionalne (spożywcze oraz rękodzielnicze), rękodzielników, artystów i stowarzyszeń lub innych podmiotów, zwanych dalej Wystawcami.
 • Organizatorami Przeglądu są: Gmina Miasto Mrągowo, Związek Gmin Warmińsko- Mazurskich, Centrum Kultury i Turystyki.

Osobą do kontaktu ze strony Organizatora jest: Kozioł Agnieszka tel. 89 - 743 - 34 – 70, e - mail -  info@ckit.mragowo.pl

I Warunki uczestnictwa

 • Aby zgłosić swój udział w Przeglądzie należy dostarczyć do Organizatora kartę zgłoszenia, w której powinny być zawarte następujące informacje o Wystawcy:
 • imię i nazwisko,
 • pełna nazwa, adres oraz NIP działalności gospodarczej (jeśli taką prowadzi),
 • powierzchnia stoiska jaką chce zająć,
 • telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy)
 • do zgłoszenia należy załączyć zdjęcia własnych wyrobów regionalnych lub odnośniki do stron internetowych, na których można je obejrzeć.
 • Warunkiem przyjęcia Wystawcy na Przegląd jest dostarczenie podpisanego zgłoszenia, zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz terminowe dokonanie opłaty za stoisko.
 • Zgłoszenie dostarczone powinno być:
 • osobiście do siedziby Organizatora: Centrum Kultury i Turystyki, dział Organizacji Imprez /pierwsze piętro/,
 • korespondencyjnie na adres: Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo
 • pocztą elektroniczną na adres: info@ckit.mragowo.pl
 • Organizator Przeglądu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
 • Zgłoszenia przesyłane e - mailem, pocztą lub dostarczone osobiście przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie: do 14 lipca 2017 r.

II Opłaty

 • Udział w Przeglądzie jest odpłatny. Wysokość opłaty akredytacyjnej wynosi:
 • 30 zł za stoisko dla wystawców spoza woj. Warmińsko - Mazurskiego
 • 15 zł za stoisko dla wystawców z woj. Warmińsko – Mazurskiego
 • Z opłat zwolnione są placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz uczestnicy Konkursu na Pamiątkę z Warmii i Mazur”
 • UWAGA! Należność za udział w Przeglądzie należy przekazać do dnia 14 lipca 2017 r. na następujący numer konta bankowego:

BS w Mikołajkach O/Mrągowo

26 9350 0001 0215 4907 2072 0001

W treści przelewu należy podać:

imię i nazwisko lub nazwę firmy z dopiskiem "13. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego".

Faktura zostanie wystawiona przez Organizatora podczas Przeglądu.

 • Niedokonanie przez Wystawcę opłaty do dnia 14 lipca będzie równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w Przeglądzie.

III Stoiska

 • Rejestracja uczestników Przeglądu odbywać się będzie od godz. 9.00
 • Działalność handlowa podczas Przeglądu Rękodzieła Artystycznego odbywać się będzie w godz. 10.00 – 17.00.
 • Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie bez możliwości wcześniejszego zamknięcia stoiska. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska powinny być ustalone z Organizatorem i mogą zostać zmienione wyłącznie za jego zgodą.
 • Wystawca otrzyma identyfikator uprawniający do handlu oraz wjazdu i wyjazdu samochodu z zaopatrzeniem na teren imprezy.
 • Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, jednak zastrzega sobie możliwość jej zmiany w trakcie trwania Przeglądu z przyczyn technicznych lub organizacyjnych. Miejsce wyznaczone przez Organizatora nie podlega zmianie.
 • Wystawca odpowiada za bieżące utrzymanie czystości i estetyki stoiska.
 • Wystawca jest zobowiązany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania imprezy.

IV Ubezpieczenia

 • Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we własnym zakresie.
 • Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku kradzieży, wandalizmu, działania sił przyrody i innych przyczyn losowych oraz za uszkodzenia towarów należących do Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Przeglądu.

V Transport i zaopatrzenie

 • Do obowiązków Wystawcy należy:
 • zorganizowanie dostawy towaru i przeparkowanie samochodu poza teren imprezy do godz. 9.30 oraz ponowny wjazd celem załadunku towaru dopiero po godz. 18.00 (opuszczenie stoiska powinno nastąpić najpóźniej do godz. 19.00)
 • zapewnienie rezerw towaru, gwarantujące całodzienne zaopatrzenie stoiska
 • utrzymanie zaopatrzonego stoiska do godziny 18:00

 karta zgłoszenia