Przeglądy/Konkursy

2020-04-29

ELIMINACJE MIEJSKO - GMINNE - ZMIANY!

 

W związku z zainstniałą sytuacją (rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i wydawane w tym zakresie decyzje rządu),  informujemy o odwołaniu Konkursu w podanych w regulaminie terminach.

W przypadku ogłoszenia Konkursu w nowym terminie, zostaniecie Państwo poinformowani.

 

* * * * *

Towarzystwo Kultury Teatralnej Warmii i Mazur oraz Centrum Kultury i Turystyki zaprasza do udziału

w XXXVIII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Spotkania z Poezją”.

 

 Recytacja nie jest jedynie automatycznym odtworzeniem tekstu lecz sztuką sceniczną, która pozwala wyrazić najgłębsze niepokoje, pragnienia czy troski. Chcąc szerzyć to założenie wśród dzieci i młodzieży Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie organizuje konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych, którzy będą konfrontować swoje umiejętności w 3 kategoriach wiekowych:

Klasy I - III(interpretacja jednego utworu poetyckiego)

Klasy IV - VI(interpretacja jednego utworu poetyckiego)

Klasy VII – VIII (interpretacja jednego utworu poetyckiego i jednego fragmentu prozy)

 

"Spotkania z poezją" przeprowadzone będą na drodze wielostopniowych eliminacji:

I ETAP

eliminacje środowiskowe

II ETAP

eliminacje miejsko - gminne

III ETAP

eliminacje rejonowe

IV ETAP

eliminacje wojewódzkie

 

Centrum Kultury i Turystyki jest organizatorem dwóch etapów konkursu: eliminacji miejsko – gminnych i eliminacji rejonowych. 
Przesłuchania miejsko - gminne odbędą się 29 kwietnia 2020 r. o godz. 10. 00 w Centrum Kultury i Turystyki.

Laureaci miejsko - gminnego etapu konkursu  wezmą udział w eliminacjach rejonowych, które odbędą się 6 maja 2020 r.