Wystawy

2020-08-15

Wystawa rysunku prasowego

15 sierpnia 2020 o godz. 18.00 w holu Centrum Kultury i Turystyki zapraszamy Państwa na wernisaż rysunku prasowego. Wystawa złożona będzie z kilkudziesieciu najlepszych prac zgłoszonych do II edycji Konkursu Ogólnopolskiego na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa

 

Sławomir Łuczyński - Nagroda Główna im. Aleksandra Wołosa

 

II Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa - 2020

 

Celem Ogólnopolskiego konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa jest nagrodzenie autorów najlepszych prac opublikowanych w 2019 roku i zwrócenie uwagi na znaczenie rysunku prasowego, który może być komentarzem politycznym, społecznym bądź sportowym,  tworzyć opowieść w postaci krótkiego komiksu czy być rysunkiem-ilustracją artykułu prasowego.

Pomysłodawcą konkursu jest Zbigniew Piszczako, a organizatorem Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

 

Na konkurs nadesłano 138 prac, udział wzięło 31 autorów: Grzegorz Bąkowski, Mariusz Bocheński, Marcin Bondarowicz, Henryk Cebula, Andrzej Czyczyło, Dariusz Dąbrowski, Remek Dąbrowski, Edmund Dudek, Marek Gliwa, Michał Graczyk, Krzysztof Grzondziel, Mirosław Hajnos, Jarosław Hnidziejko, Józef Jabłoński, Ryszard Kudzian, Lech Kotwicz, Karolina Lewandowska, Sławomir Łuczyński, Maciej M. Michalski, Robert Mirowski, Marek Mosor, Janusz Mrozowski, Zbigniew Niewęgłowski, Dariusz Pietrzak, Waldemar Rukść, Szczepan Sadurski, Henryk Sawka, Włodzimierz Stelmaszczyk, Robert Trojanowski, Tomasz Wiater, Jacek Zygmunt.

 

Laureaci konkursu:

Nagrodę Główną im. Aleksandra Wołosa otrzymał Sławomir Łuczyński za pracę Temida (łódzkie.pl),

Nagrody Honorowe otrzymali: Marcin Bondarowicz, Henryk Cebula, Andrzej Czyczyło, Dariusz Dąbrowski, Krzysztofa Grzondziel, Mirosław Hajnos, Jarosław Hnidziejko, Karolina Lewandowska, Dariusz Pietrzak, Waldemar Rukść, Szczepan Sadurski i Henryk Sawka.

Nagrody pozaregulaminowe otrzymali:

Remek Dąbrowski - Nagroda Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

Robert Mirowski - Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury

 

 

Aleksander Wołos (1934-2014); doktor habilitowany z zakresu nauk przyrodniczych,  olsztyński karykaturzysta, rysownik, pastelista,  malarz.

Od 1955 r. publikował w prasie regionalnej (Gazeta Olsztyńska, Nasza Wieś, Panorama Północy, Posłaniec Warmiński, Warmia i Mazury), w tygodnikach ogólnopolskich Karuzela, Polityka, Szpilki, Wprost, a także w prasie niemieckiej (Kontraste, Eulenspiegel, Pardon) i jugosłowiańskiej (Osten) oraz wielu wydawnictwach książkowych. Był autorem ponad 100 projektów okładek do książek. Opublikował cztery zbiorki rysunków satyrycznych oraz trzy albumy malarstwa pastelowego: Pastelowy humor (2002), Głowy i główki (2004), Akweny (2006). Miał na swym koncie ponad 60 wystaw indywidualnych oraz udział w kilkuset wystawach zbiorowych. Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych. Otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej, Odznakę „Zasłużony dla Warmii i Mazur”.

Śmierć zaskoczyła Aleksandra Wołosa w dniu, gdy na Zamku Olsztyńskim miał odebrać z rąk prezydenta Olsztyna nagrodę im. Hieronima Skurpskiego, przyznawaną przez Kapitułę najbardziej uznanych artystów olsztyńskich.