Przeglądy/Konkursy

2021-10-23

Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

50. Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

23 października 2021

Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej ma na celu integrację i promocję amatorskiego środowiska plastycznego. Mogą brać udział pełnoletni twórcy z woj. warmińsko – mazurskiego uprawiających: malarstwo, grafikę, rysunek.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą na adres:
Mrągowskiego Centrum Kultury na około 3 tygodnie przed wyznaczoną datą wystawy.
Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi
23 października 2021 r.

Regulamin Przeglądu oraz więcej informacji wkrótce! I
nformacji o konkursie udziela Dorota Kruszewska, tel. 89 743 34 71.