Przeglądy/Konkursy

23. Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

2023-10-14

Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej w Mrągowie jest szczególnym dorobkiem kulturalnym naszego miasta. Mrągowskie Centrum Kultury od wielu lat organizuje jego kolejne edycje. Przegląd służy propagowaniu amatorskiej twórczości plastycznej, stanowi zachętę dla twórców do dalszego rozwijania swoich pasji, daje im możliwość nawiązywania współpracy z różnymi instytucjami, budowania wartościowych więzi, znajdowania twórczej inspiracji. Jednocześnie jest okazją do zaprezentowania prac szerszej publiczności, która co roku licznie odwiedza wystawę.

Kontakt: Iwona Dworakowska
tel. 89 743 3453, 603 628 588
e-mail: grafik@mck.mragowo.pl