Wystawy

Wystawa malarstwa Stanisława Kusia - 55 lat twórczości

2023-07-01

W sobotę 1 lipca o godzinie 16.00 w sali Orbita odbył się wernisaż znanego i lubianego artysty Mrągowskiego Stanisława Kusia.

Wystawa obejmuje 55 lat twórczości artysty, a uświetnią ją wiersze Loży Literackiej, która składa się obecnie z czterech Pań: Barbary Panek-Strzałkowskiej, Elżbiety Dołgosz-Cegłowska, Barbary Korzyckiej i Hanny Szymborskiej. Wiersze, które strzowrzyły panie z Loży są zainspirowane pracami malarskimi Stanisława Kusia, który był też pomysłodawcą tego połączenia dwóch sztuk.Stanisław Kuś:

Urodził się 1 stycznia 1948 roku w Jelnej, Nowy Sącz. Jest absolwentem Liceum Technik Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem  i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Prace prezentuje na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych oraz uczestniczy w plenerach malarskich.

Loża Literacka:

Nieformalna grupa ludzi piszących – poetów i pisarzy skupionych wokół Biblioteki Miejskiej w Mrągowie. Loża powstała w 2009 roku, po wydaniu Almanachu Poezji Mrągowskiej pt. „Tutaj się ze sobą mijamy”. Na spotkaniach grupy przez dziewięć lat (do 2018 r.) spotykało się wymiennie 19 autorów poezji i prozy. Spotkania miały charakter otwarty, zwykle uczestniczyły w nich osoby piszące, ale również i takie, które czasem chciały tylko posłuchać poezji lub pobyć w atmosferze literatury. Tradycyjnie wszyscy uczestnicy grupy musieli przygotować wiersz na określony temat, o którym dyskutowano w czasie spotkania.