Aktualności

16. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego

2020-06-10

 

 

12 lipca 2020 od godz. 10:00 wspólnie ze Związkiem Gmin Warmińsko - Mazurskich
zapraszamy na Skwer Jana Pawła II

gdzie odbędzie się

16. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego

oraz konkurs na Pamiątkę Warmii i Mazur

Przegląd to plenerowa impreza o charakterze regionalnym, czerpiąca z dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur i prezentująca je zarówno w tradycyjnej jak i współczesnej formie. Promocja rękodzieła artystycznego, lokalnych artystów i twórców ludowych, żywności tradycyjnej i regionalnej, produktów naturalnych i wszystkiego, co kulturowo związane z regionem warmińsko – mazurskim. Bogactwo form pokazuje, że mamy z czego czerpać oraz czym się pochwalić. Prezentowane wyroby, pokazy i warsztaty są atrakcyjne dla mieszkańców i turystów.

 

 

od godz. 11:00 serdecznie zapraszamy na warsztaty

Napary, wywary, maceraty - herbatki ziołowe.

Uczestnicy warsztatu poznają podstawowe zioła lecznicze, sposoby ich rozpoznawania, zbierania, suszenia i bezpiecznego używania. Ideą warsztatów jest rozwój i terapia poprzez kontakt sensoryczny z roślinami. W związku z tym uczestnicy mają możliwość manualnego przygotowania własnej kolorowej i aromatycznej mieszanki oraz degustacji wybranych ziół. W efekcie uczestnicy otrzymują słoiczek własnej mieszanki ziołowej.

od godz. 13:00 serdecznie zapraszamy na warsztaty

Oleje i rośliny w kosmetologii.

Cele warsztatu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu ziół wykorzystywanych w kosmetologii, zdrowotnych właściwości olejów i maseł oraz podstaw aromaterapii.

Prócz teorii , uczestnicy zdobywają zdolność samodzielnego wykonania kilku rodzajów kremu/maści/balsamu oraz otrzymują wybraną próbkę wykonanego na warsztatach kremu/maści/balsamu.

 

*************************************************************************************************************************************************

PIECZENIE CHLEBA

Perełką tegorocznego Przeglądu będzie MOBILNY PIEC CHLEBOWY. Na ty cudownie pachnącym stanowisku odbywać się będą pokazy i warsztaty robienia chleba. Pod czujnym okiem mistrzów będzie można samodzielnie zrobić chleb, który będzie wypiekany na miejscu w specjalnym mobilnym piecu chlebowym!

***********************************************************************************************************************************************

                       

16:00 KONCERT
IWONA STEPNOWSKA I ANDRZEJ CZAMARA

Są małym kameralnym zespołem, który tworzy autorskie piosenki i muzykę.

Ich wspólna przygoda rozpoczęła się w 2012 roku.Drogi artystyczne wywodzą się z gruntu poezji śpiewanej i rocka ale inspiracje czerpią z każdego dobrego gatunku muzycznego.

Andrzej Czamara jest także członkiem zespołu Czerwony Tulipan 

Iwona Stepnowska tworzy muzyczne sesje relaksacyjne.

* * * * * * * *

W trosce o Państwa bezpieczeństwo impreza zrealizowana będzie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i GIS
dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.
 
KOMUNIKAT wydarznia na molo 


* * * * * * * *

Zapraszamy do skorzystania z możliwości promocji i sprzedaży swoich towarów gospodarstwa agroturystyczne, rolników pszczelarzy, piekarzy, wytwórców korzystających z lokalnych surowców w produkcji żywności i potraw, kultywujących tradycje kulinarne i promujących kulinarne dziedzictwo regionu.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Centrum Kultury i Turystyki,
dział OIK, tel. 89 - 743 - 34 – 70, e - mail -  info@ckit.mragowo.pl

REGULAMIN

16. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego zwany dalej Przeglądem jest imprezą z udziałem osób prywatnych oraz firm, produkujących i sprzedających wyroby regionalne (spożywcze oraz rękodzielnicze), rękodzielników, artystów i stowarzyszeń lub innych podmiotów, zwanych dalej Wystawcami.

Organizatorami Przeglądu są:
Związek Gmin Warmińsko- Mazurskich, Centrum Kultury i Turystyki.

Osobą do kontaktu ze strony Organizatorów jest:
Kozioł Agnieszka tel. 89 - 743 - 34 – 70,  e - mail -  info@ckit.mragowo.pl

I. Warunki uczestnictwa
Aby zgłosić swój udział w Przeglądzie należy dostarczyć do Organizatora kartę zgłoszenia, w której powinny być zawarte następujące informacje o Wystawcy:

imię i nazwisko, pełna nazwa, adres oraz NIP działalności gospodarczej (jeśli taką prowadzi), powierzchnia stoiska jaką chce zająć, telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy)

do zgłoszenia należy załączyć zdjęcia własnych wyrobów regionalnych lub odnośniki do stron internetowych, na których można je obejrzeć.

Warunkiem przyjęcia Wystawcy na Przegląd jest dostarczenie podpisanego zgłoszenia, zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz terminowe dokonanie akredytacji.

Zgłoszenie dostarczone powinno być: osobiście do siedziby Organizatora: Centrum Kultury i Turystyki, dział Organizacji Imprez /pierwsze piętro/,

korespondencyjnie na adres: Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo, pocztą elektroniczną na adres: info@ckit.mragowo.pl

Organizator Przeglądu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Zgłoszenia przesyłane e - mailem, pocztą lub dostarczone osobiście przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie: do 30 czerwca 2020r.

II. Akredytacja
Udział w Przeglądzie jest odpłatny. Akredytacja wynosi:
30 zł za stoisko dla wystawców spoza woj. Warmińsko - Mazurskiego
15 zł za stoisko dla wystawców z woj. Warmińsko – Mazurskiego

Z akredytacji zwolnione są placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz uczestnicy Konkursu na Pamiątkę z Warmii i Mazur”
UWAGA!
Akredytację za udział w Przeglądzie należy przekazać do dnia 30 czerwca 2020r. na następujący numer konta bankowego:

BS w Mikołajkach O/Mrągowo 26 9350 0001 0215 4907 2072 0001

W treści przelewu należy podać dopisać: akredytacja na "16. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego".

Faktura zostanie wystawiona przez Organizatora podczas Przeglądu.

Niedokonanie przez Wystawcę opłaty do dnia 30 czerwca będzie równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w Przeglądzie.

III. Stoiska
Rejestracja uczestników Przeglądu odbywać się będzie od godz. 9.00

Działalność handlowa podczas Przeglądu Rękodzieła Artystycznego odbywać się będzie w godz. 10.00 – 17.00.

Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie bez możliwości wcześniejszego zamknięcia stoiska. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska powinny być ustalone z Organizatorem i mogą zostać zmienione wyłącznie za jego zgodą.

Wystawca otrzyma identyfikator uprawniający do handlu oraz wjazdu i wyjazdu samochodu z zaopatrzeniem na teren imprezy.
Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, jednak zastrzega sobie możliwość jej zmiany w trakcie trwania Przeglądu z przyczyn technicznych lub organizacyjnych. Miejsce wyznaczone przez Organizatora nie podlega zmianie.

Wystawca odpowiada za bieżące utrzymanie czystości i estetyki stoiska, zapewnienie rezerw towaru, gwarantujące całodzienne zaopatrzenie stoiska, utrzymanie zaopatrzonego stoiska do godziny 17:00
Wystawca jest zobowiązany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania imprezy.

IV. Ubezpieczenia
Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku kradzieży, wandalizmu, działania sił przyrody i innych przyczyn losowych oraz za uszkodzenia towarów należących do Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Przeglądu.

V. Transport i zaopatrzenie
Do obowiązków Wystawcy należy: zorganizowanie dostawy towaru i przeparkowanie samochodu poza teren imprezy do godz. 9.30 oraz ponowny wjazd celem załadunku towaru dopiero po godz. 17.00 (opuszczenie stoiska powinno nastąpić najpóźniej do godz. 18.00)

 karta zgłoszenia do wypełnienia on line

Konkurs „Pamiątka Warmii i Mazur”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników
16. Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła Artystycznego
do przygotowania i zaprezentowania prac rękodzielniczych
symbolizujących region Warmii i Mazur, lokalną tradycję lub artystyczne dzieła z lokalnym motywem.

Celem konkursu jest pozyskanie oryginalnych prac na potrzeby
promocji województwa warmińsko-mazurskiego.

Prace nie mogą być wcześniej nagradzane na innych konkursach, przeglądach i festiwalach,
Prace mogą pochodzić ze wszystkich krain geograficznych województwa.

Autorzy prac dostarczają prace na własny koszt za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 11 lipca
na adres Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo

 Ocena i nagrody:
oceny przywiezionych lub nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów.
autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy.