Aktualności

2020-06-17

MUZYKA NA ULICE

Czas leci jak szalony!!! Zanim się obejrzymy będzie
31 lipca 2020, a wówczas..... ponownie zabrzmi muzyka na ulicy w wykonaniu

Cezarego Nowakowskiego

na molo przy skwerze Jana Pawła II
o godzinie 17:00.

Cezary Nowakowski ukończył Akademię Muzyczną w Warszawie Filia w Białymstoku w specjalności "prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych". Od 1992 roku jest nauczycielem w PSM I stopnia w Mrągowie w klasie: fortepian, chór, akompaniament. Jest założycielem i dyrygentem mrągowskiego zespołu wokalnego "Schola Vocale". Pracuje także w Policealnym Studium Aktorskim przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz wykłada Emisje Głosu i Metodykę Edukacji Artystycznej w Wyższej Szkole Informatyki i Ekonomii, wydział zamiejscowy w Kętrzynie. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym regionu Warmii i Mazur, a także poza granicami kraju występując w roli dyrygenta chóru i jako akompaniator. W 2016 roku wyróżniony nagrodą artystyczną m.in. Rady Miejskiej Mrągowa dla Chóru "Schola Vocale" i statuetką "Niezapominajka"  za działalność kulturalną na rzecz miasta Mrągowo.