Aktualności

2021-04-30

KOMUNIKAT

W związku z ogłoszonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, że do dnia 20 maja 2021 r. Mrągowskie Centrum Kultury prowadzi działalność, z zachowaniem obostrzeń epidemicznych, w zakresie organizowanych bez udziału publiczności działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia.

Od dnia 21 maja 2021 r. czynne będzie kino Zodiak. Biblioteka Miejska jest czynna dla czytelników z zachowaniem obowiązujących obostrzeń epidemicznych (w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywać może jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa maseczką, zachowanie dystansu i dezynfekcja rąk). 

O kolejnych zmianach będziemy na bieżąco Państwa informować.