Aktualności

Mazurskie TransFormacje Taneczne

2022-04-23

Zapraszamy do udziału w tanecznym wydarzeniu!

4.  M a z u r s k i e  T r a n s F o r m a c j e  T a n e c z n e

W tanecznym wydarzeniu wezmą udział grupy taneczne reprezentujące różne style i techniki tańca.
Spotkaniu przyświecać będzie idea dzielenia się pasją, wzajemna inspiracja i wymiana doświadczeń.

Zespoły zaprezentują się w dwóch kategoriach tanecznych: art dance i street dance, w kilku kategoriach wiekowych.
Więcej informacji na stronie wydarzenia