Aktualności

2. Konkurs "Tak dotyka mnie świat"

2023-05-31

Mrągowskie Centrum Kultury zaprasza Szkoły ponadpodstawowe w Mrągowie do Konkursu pt.: „Tak dotyka mnie świat”.

Termin składania prac do 23.V.2023 w recepcji MCK.

Rozstrzygnięcie konkursu 31.V.2023 w Sali Widowiskowej MCK


Prosimy o prace w kategoriach:

1. Wypowiedź pisana lub na żywo /poetycka, literacka, społeczna/: wiersz, esej, przemówienie

2. Wypowiedź teatralna: scenka lub krótkie przedstawienie /na żywo/

3. Wypowiedź foto-filmowa: zdjęcie, scenka filmowa, filmik dokumentalny, filmik fabularny /inscenizowany/

4. Animacja komputerowa

5. Piosenka /w j.polskim/


Cel Konkursu:

- odważna prezentacja odczuć dotyczących otaczającego świata

- propagowanie poszukiwań ciekawych form wypowiedzi wśród młodzieży

- integracja, wymiana doświadczeń i wzajemna inspiracja

- rozwijanie kreatywności.

Prace oceni profesjonalne jury powołane przez organizatora:

✨Bożena Kraczkowska - poetka, pisarka, fotografik, dziennikarka, miłośniczka bluesa. Jest członkinią Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie.
✨ Agnieszka Michalska - aktorka, reżyserka, dyrektor Mrągowskiego Centrum Kultury.
✨Hubert Zyśk - muzyk, aktor oraz jeden z założycieli i lider zespołu Green Hill. Od 12 lat zajmuje się pisaniem tekstów i komponowaniem muzyki, ma doświadczenie w branży filmowej, telewizyjnej oraz reklamowej.

Przyznane zostaną nagrody finansowe.

Jury ma prawo do swobodnego podziału nagród w zależności od poziomu prac/wypowiedzi.

Warunki techniczne: wydruki prac lub format cyfrowy na pendrive.


MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA PRAC ANONIMOWYCH