Aktualności

Koncert „Przystanek Poezja, czyli Leśmian po Indyjsku”

2023-03-31

7 lipca o godz. 18:00 po raz kolejny zapraszamy na Skwer Jana Pawla II

Przystanek Poezja to spotkanie poety Bolesława Leśmiana z poetami indyjskimi - Manikiem Godghate (Grace), Borkarem oraz Aartim Prabhu. To odkrywanie wątków hinduskich w poezji Leśmiana. To "plątanie" języka polskiego i języka Leśmianowskiego z językiem Marathi i Hindi. To szukanie dźwięku i nastroju poetyckiego w połączeniu dwóch, jakże różnych krajobrazów - słonecznego krajobrazu Indii i mglistego krajobrazu Polski. To Leśmianowskie przedświty, świty, południa, popołudnia i głębokie noce "zaślubione" z hinduskimi ragami, z których każda jest przyporządkowana konkretnej porze dnia i nocy. To muzyczno słowna podróż do Indii oraz podróż poprzez Polskę Leśmiana.
To inspiracja. To miłość do polskiej poezji Mandara Purandare, ciekawość nowego świata muzycznego Waldemara Rychłego i bycie pomiędzy słowem a muzyką Elżbiety Rojek.

Przystanek Poezja / Poetry Junction

Elżbieta Rojek - głos, Harmonium
Milena Handszu -saksofony
Mandar Purandare - głos, harmonium, tabla
Waldemar Rychły - gitara, goongroo


Leśmian swoim wierszom często nadawał tytuły i umiejscawiał je w bardzo konkretnym czasie, np. przed świtem, wieczór, głęboka noc, co budowało różnorodne kolory i nastroje. Każda z rag indyjskich ma przyporządkowaną sobie porę dnia i nocy, np.: Raga Malkouns to głęboka noc, natomiast Raga Sarang to popołudnie, na dodatek deszczowe popołudnie! Wykonanie następujących po sobie rag może trwać wiele godzin i wtedy poszczególne utwory oddają zmieniający się nastrój pory dnia i nocy.
Połączenie czyni to spotkanie jeszcze bardziej interesującym.

Serdecznie zapraszamy!

 

****

Cykl letnich koncertów jest propozycją ciekawych spotkań z różnorodną muzyką na łonie natury. Koncerty, którym przyświeca idea spędzania wolnego czasu z dala od alkoholu i środków odurzających, dofinansowane są ze środków budżetu miasta w ramach Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł".