Aktualności

2021-08-09

II Gala Stand-Up Mrągowo

II Galę Stand-up Mrągowo!
21 sierpnia 2021, godz. 19.00

Prowadzenie:
ABELARD GIZA
KACPER RUCIŃSKI

Na scenie w żartach:
PIOTR ZOLA SZULOWSKI
KATARZYNA PIASECKA
ADAM VAN BENDLER
BŁAŻEJ KRAJEWSKI
MICHAŁ LEJA
MACIEJ BRUDZEWSKI
ARKADIUSZ JAKSA JAKSZEWICZ
PAWEŁ BAKTERIA
+ laureaci wieczoru OPEN MIC
muzyczny stand-up: CZESŁAW MOZIL
oprawa muzyczna: DJ BRD (Zabij Nudę)
UWAGA:
- Program dla przeznaczony dla widzów dorosłych.
- Zakaz nagrywania w czasie występu.
- Osoby przeszkadzające zostaną wyproszone z imprezy bez możliwości ubiegania się o zwrot należności za bilety.
Ze względu na zachowanie zasad bezpieczeństwa zgodnie z Wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego:
- Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym danych osobowych uczestników imprezy, zgodnie z niezbędnymi danymi podanymi w trakcie zakupu biletu;
- uczestnicy mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki, przyłbice itp.), mające służyć zasłanianiu ust i nosa. Osoby nieposiadające ww. materiałów nie będą wpuszczane na teren imprezy;
- Kupując bilet online i przybywając na wydarzenie, oświadcza, że według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym;
- Jeśli u Uczestnika imprezy wystąpią objawy choroby, prosimy o poinformowanie o tym Organizatora.