#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

#WARTO CZEKAĆ

KOMUNIKAT

aktualizacja: 16.04.2021 

W związku z ogłoszonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że do dnia 25 kwietnia 2021 r. kino Zodiak działające w Mrągowskim Centrum Kultury będzie nieczynne.

 ***

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, widownia została ograniczona do 50% liczby miejsc, udostępnione jest co drugie miejsce na widowni. Obowiązek zajmowania co drugiego miejsca nie dotyczy:
- widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia,
- widza, który uczestniczy w pokazie z osobą niepełnosprawną lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,
- osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Przypominamy o obowiązku zasłonięcia ust i nosa przez widzów oraz dezynfekcji rąk, a także niespożywania napojów lub posiłków. Podczas zakupu biletów, wchodzenia i wychodzenia z kina osoby winny zachowywać dystans zgodnie z aktualnym stanem prawnym.
Zachęcamy również do zakupu biletów on-line.

Pamiętajmy o zachowaniu ostrożność w kontaktach z innymi. Chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo.

 

***

Ze względów organizacyjnych i z uwagi na konieczność punktualnego rozpoczynania projekcji filmowych, prosimy o zakup biletów z odpowiednim wyprzedzeniem.

Osoby korzystające ze zniżki na zakup biletów w ramach "Karty Rodziny Trzy Plus" i "Mrągowskiej Karty Seniora" zobowiązane są do okazania przy kupnie biletu i wejściu do kina imiennej karty oraz dowodu tożsamości (dowód osobisty, legitymacja lub inny dokument ze zdjęciem).

Bilety są do nabycia w Mrągowskim Centrum Kultury (recepcja), wszystkie dni w tygodniu od godz. 14.00, tel. 89 743 34 66.

Przypominamy, że rezerwacja biletu automatycznie anulowana jest przez system 15 min. przed rozpoczęciem seansu! Nie odebrane do tego czasu bilety wracają do sprzedaży ogólnej.

Okulary pasywne do filmów 3D sprzedawane są na własność w cenie 4 zł. Dostępne są dwa rozmiary. Mniejszy raczej dla dzieci w wieku do 5-6 lat.