WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ

Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej


Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej ma na celu integrację i promocję amatorskiego środowiska plastycznego. W Mrągowie gosci już od 48 lat. Inicjatorem wydarzenia był Aleksander Wydorski, który po studiach w Toruniu trafił do Powiatowego Domu Kultury w Mrągowie. Tutaj jako plastyk organizował Rejonowy Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej, który po kilku latach kontunuowany przez Stanisława Kusia stał sie imprezą wojewódzką.

 

50. Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

23 października 2021

  

W Przeglądzie mogą brać udział pełnoletni twórcy z woj. warmińsko – mazurskiego uprawiających: malarstwo, grafikę, rysunek.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą na adres: Mrągowskiego Centrum Kultury, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo na około 3 tygodnie przed wyznaczoną datą wystawy.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 23 października 2021 r.