Mazurskie TransFormacje Taneczne

Mazurskie TransFormacje Taneczne

2022-04-23

Zapraszamy do udziału w tanecznym wydarzeniu! 4.  M a z u r s k i e  T r a n s F o r m a c j e  T a n e c z n e W tanecznym wydarzeniu wezmą udział grupy taneczne... więcej

Wojewódzki Przegląd Rekodzieła Artystycznego

Wojewódzki Przegląd Rekodzieła Artystycznego

2022-07-10

Przegląd to plenerowa impreza o charakterze regionalnym, czerpiąca z dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur. Myślą przewodnią wydarzenia są: promocja rękodzieła artystycznego, żywności tradycyjnej i... więcej

Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

2022-10-15

Zapraszamy na 51. edycję Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej w Mrągowie. Przegląd ma na celu integrację i promocję artystów nieprofesjonalnych, działających na terenie... więcej

Przeglad Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal

Przeglad Teatrów Amatorskich im. Kasi Kowal

2022-11-25

  „… całą duszą związana z teatrem, uświadomiła nam jak wiele zła jest na świecie, jak ważna jest więź między ludźmi” (Teatr Mańja o Kasi Kowal)    ... więcej