Aktualności

Koncert na deptaku

2023-05-03

Zapraszamy 03.05.2023r. na pierwszy w tym sezonie koncert na deptaku!

Więcej informacji juz wkrótce...

****

Cykl letnich koncertów jest propozycją ciekawych spotkań z różnorodną muzyką na łonie natury. Koncerty, którym przyświeca idea spędzania wolnego czasu z dala od alkoholu i środków odurzających, dofinansowane są ze środków budżetu miasta w ramach Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ogólnopolskiej kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł".