Oddany do użytkowania 6 lipca 2012 r. Położony w Mrągowie, nad jeziorem Czos, przy ul. Jaszczurcza Góra 10. Widownia liczy 5280 miejsc. Pod sceną znajdują się 4 umeblowane garderoby (13,70 m2, 26,70 m2, 24 m2, 17,80 m2), każda z łazienką oraz część restauracyjna. Na terenie amfiteatru zlokalizowy jest budynek z toaletami. Widownia podzielona jest na sektory A,B,C,D (sektor A znajduje się po prawej stronie patrząc na scenę). W górnej części sektora A znajdują się miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Całkowita wartość projektu „Przebudowa amfiteatru wraz z zapleczem socjalnym, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Jaszczurcza Góra w Mrągowie”: 9 979 749,83 zł.
Wartość dofinansowania środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013: 2 386 235,56 zł. Beneficjent: Gmina Miasto Mrągowo.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

materiał pochodzi ze strony www.polskazdrona.pl

 

INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW IMPREZ  

W związku z pojawiającymi się pytaniami widzów, informujemy, że podczas imprez w amfiteatrze:
 
-  organizowane są punkty gastronomiczne,
-  sprzedaż i spożywanie piwa prowadzone są zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych. 
   Wyjątkiem jest Mazurska Noc Kabaretowa podczas, której nie jest prowadzona sprzedaż piwa.
-  amfiteatr nie jest zadaszony,
-  wstęp dzieci do lat 7 jest wolny, pod warunkiem, że zajmują te same miejsce razem z rodzicem,
-  do amfiteatru nie wolno wprowadzać zwierząt, 
-  toalety są bezpłatne,
-  przy amfiteatrze brak jest miejsc parkingowych. Sugerujemy pozostawienie pojazdów na parkingach przy ul. Giżyckiej lub
   w centrum miasta. Parking przy ul. Giżyckiej jest płatny niestrzeżony, 3 zł za godz. Przed koncertami wprowadzana jest opłata
   jednorazowa (na czas trwania całego koncertu) w wysokości 15 zł,
-  główna droga dojazdowa do amfiteatru (ul. Jaszczurcza Góra) bezpośrednio przed dużymi imprezami jest zamykana
   dla ruchu pojazdów (zakaz wjazdu od strony ul. Giżyckiej),
-  podczas prób wykonawców amfiteatr jest zamykany. Występują wówczas utrudnienia w ruchu dla pieszych spowodowane 
   zamknięciem bram wejściowych na promenadzie wzdłuż jeziora Czos,
-  poza imprezami amfiteatr (widownia) jest zamknięty. Oglądać go można z ogólnodostępnego punktu widokowego,
   widoczność bardzo dobra.

Nazwa imprezy Termin imprezy Termin rezerwacji                    Organizator imprezy
Dni Mrągowa 1 lipca 1-2 lipca miasto Mrągowo, Mrągowskie Centrum Kultury
rezerwacja 2 lipca
Mazurska Noc Kabaretowa 9 lipca 4-10 lipca Stowarzyszenie Promocji Sztuki Kabaretowej PAKA
rezerwacja 15 lipca Adria Art
Gala Stand-up 16 lipca GiG Warmia
rezerwacja 21-24 lipca
Festiwal Piknik Country 29-31 lipca 25 lipca-1 sierpnia
Ameno Event, miasto Mrągowo, MCK
rezerwacja
5 sierpnia
  Eskander
rezerwacja 6 sierpnia Eskander
rezerwacja
12-13 sierpnia 8-15 sierpnia World Media, miasto Mrągowo, MCK
rezerwacja 17 sierpnia Maestrovip Krzysztof Jeruszka
Festiwal Kultury Kresowej 20 sierpnia 18-21 sierpnia miasto Mrągowo, Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, MCK
rezerwacja 27 sierpnia KnockOut Promotions
koncert Ich Troje 28 sierpnia RedAdler

Cennik za korzystanie z obiektu

Minimalna stawka najmu za 1 dobę wynosi:

1. 6100zł netto + 23%VAT(niedziela-czwartek),
2. 8150zł netto + 23%VAT (piątek-sobota),
3. 3050zł netto + 23%VAT za dzień techniczny.

Cena najmu obejmuje:

- dostęp do 4 garderób wraz z toaletami,

- dostęp do kasy biletowej bez wyposażenia,

- toalety dla publiczności,

- sprzątanie amfiteatru po wydarzeniu,

- wywóz nieczystości po wydarzeniu / wyłączając odpady wielkogabarytowe,

- opcjonalnie od 4 do 6 namiotów, ławy, krzesła i leżaki,

- obecność osoby technicznej podczas najmu lokalu.

W przypadku imprez współrealizowanych z Mrągowskim Centrum Kultury warunki korzystania z amfiteatru są negocjowane.

 

Amfiteatr jest własnością Gminy Miasto Mrągowo i pozostaje w zarządzie MCK.

Zarządca amfiteatru: Mrągowskie Centrum Kultury, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, tel. (89) 743 3452, fax (89) 743 3460, e-mail:sekretariat@mck.mragowo.pl.