Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego

Przegląd to plenerowa impreza o charakterze regionalnym, czerpiąca z dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur. Myślą przewodnią wydarzenia są: promocja rękodzieła artystycznego, żywności tradycyjnej i regionalnej, muzyki, kulturowo związanych z regionem warmińsko – mazurskim, pomoc regionalnym twórcom ludowym w dotarciu do potencjalnych odbiorców, pogłębienie wiedzy o dorobku kulturowym naszego regionu wśród mieszkańców i turystów.
 

Serdecznie zapraszamy 9 lipca na Skwer Jana Pawła II na 19. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego!

A na nim: kiermasz regionalnych wyrobów rękodzielniczych, kulinarnych, ekologicznych i innych.

Przegląd to plenerowa impreza o charakterze regionalnym, czerpiąca z dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur. Myślą przewodnią wydarzenia są: promocja rękodzieła artystycznego, żywności tradycyjnej i regionalnej, muzyki, kulturowo związanych z regionem warmińsko – mazurskim, pomoc regionalnym twórcom ludowym w dotarciu do potencjalnych odbiorców, pogłębienie wiedzy o dorobku kulturowym naszego regionu wśród mieszkańców i turystów.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości promocji i sprzedaży swoich towarów gospodarstwa agroturystyczne, rolników pszczelarzy, piekarzy, wytwórców korzystających z lokalnych surowców w produkcji żywności i potraw, kultywujących tradycje kulinarne i promujących kulinarne dziedzictwo regionu.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Mrągowskim Centrum Kultury, dział OIK, tel. 89-743 3470, e - mail -  info@mck.mragowo.pl

 

REGULAMIN

19. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego zwany dalej Przeglądem jest imprezą z udziałem osób prywatnych oraz firm, produkujących i sprzedających wyroby regionalne (spożywcze oraz rękodzielnicze), rękodzielników, artystów i stowarzyszeń lub innych podmiotów, zwanych dalej Wystawcami.

Organizatorami Przeglądu są: Mrągowskie Centrum Kultury, Związek Gmin Warmińsko- Mazurskich

Osobą do kontaktu ze strony Organizatorów jest: Kozioł Agnieszka tel. 89 - 743 - 34 – 70,  e - mail -  info@mck.mragowo.pl

I Warunki uczestnictwa
Aby zgłosić swój udział w Przeglądzie należy dostarczyć do Organizatora kartę zgłoszenia, w której powinny być zawarte następujące informacje o Wystawcy:

imię i nazwisko, pełna nazwa, adres oraz NIP działalności gospodarczej (jeśli taką prowadzi), powierzchnia stoiska jaką chce zająć, telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy)

do zgłoszenia należy załączyć zdjęcia własnych wyrobów regionalnych lub odnośniki do stron internetowych, na których można je obejrzeć.

Warunkiem przyjęcia Wystawcy na Przegląd jest dostarczenie podpisanego zgłoszenia, zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz terminowe dokonanie akredytacji.

Zgłoszenie dostarczone powinno być: osobiście do siedziby Organizatora: Mrągowskie Centrum Kultury, dział Organizacji Imprez /pierwsze piętro/ lub korespondencyjnie na adres: Mrągowskie Centrum Kultury, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo, pocztą elektroniczną na adres: info@mck.mragowo.pl

Organizator Przeglądu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Zgłoszenia przesyłane e - mailem, pocztą lub dostarczone osobiście przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie: do 30 czerwca 2023r.

II Akredytacja
Udział w Przeglądzie jest odpłatny. Akredytacja wynosi:
30 zł za stoisko 3mb dla wystawców spoza woj. Warmińsko - Mazurskiego
15 zł za stoisko 3mb dla wystawców z woj. Warmińsko – Mazurskiego

UWAGA!
Akredytację za udział w Przeglądzie należy przekazać do dnia 30 czerwca 2023r. na następujący numer konta bankowego:

BS w Węgorzewie O/Mrągowo 26 9350 0001 0215 4907 2072 0001

W treści przelewu należy podać dopisać: akredytacja na "19. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego".

Przy dokonaniu przelewu należy zgłosić chęć uzyskania faktury

Niedokonanie przez Wystawcę opłaty do dnia 30 czerwca będzie równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w Przeglądzie.

III Stoiska
Rejestracja uczestników Przeglądu odbywać się będzie od godz. 9.00

Działalność handlowa podczas Przeglądu Rękodzieła Artystycznego odbywać się będzie w godz. 10.00 – 17.00.

Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie bez możliwości wcześniejszego zamknięcia stoiska. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska powinny być ustalone z Organizatorem i mogą zostać zmienione wyłącznie za jego zgodą.

Wystawca otrzyma identyfikator uprawniający do handlu oraz wjazdu i wyjazdu samochodu z zaopatrzeniem na teren imprezy.
Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, jednak zastrzega sobie możliwość jej zmiany w trakcie trwania Przeglądu z przyczyn technicznych lub organizacyjnych. Miejsce wyznaczone przez Organizatora nie podlega zmianie.

Wystawca odpowiada za bieżące utrzymanie czystości i estetyki stoiska, zapewnienie rezerw towaru, gwarantujące całodzienne zaopatrzenie stoiska, utrzymanie zaopatrzonego stoiska do godziny 17:00
Wystawca jest zobowiązany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania imprezy.

IV Ubezpieczenia
Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku kradzieży, wandalizmu, działania sił przyrody i innych przyczyn losowych oraz za uszkodzenia towarów należących do Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Przeglądu.

V Transport i zaopatrzenie
Do obowiązków Wystawcy należy: zorganizowanie dostawy towaru i przeparkowanie samochodu poza teren imprezy do godz. 9.30 oraz ponowny wjazd celem załadunku towaru dopiero po godz. 17.00 (opuszczenie stoiska powinno nastąpić najpóźniej do godz. 18.00)

 

Konkurs „Pamiątka Warmii i Mazur”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników
19. Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła Artystycznego
do przygotowania i zaprezentowania prac rękodzielniczych
symbolizujących region Warmii i Mazur, lokalną tradycję lub artystyczne dzieła z lokalnym motywem.

Celem konkursu jest pozyskanie oryginalnych prac na potrzeby
promocji województwa warmińsko-mazurskiego.

Prace nie mogą być wcześniej nagradzane na innych konkursach, przeglądach i festiwalach,
Prace mogą pochodzić ze wszystkich krain geograficznych województwa.

Autorzy prac dostarczają prace na własny koszt za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 9 lipca
na adres Mrągowskiego Centrum Kultury, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo

Ocena i nagrody
Oceny przywiezionych lub nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy,

karta złoszenia do pobraniaSerdecznie zapraszamy
10 lipca 2022 na Skwer Jana Pawła II
w godz. 11:00 – 17:00

 na kiermasz regionalnych wyrobów rękodzielniczych, kulinarnych, ekologicznych i innych

Podczas Imprezy odędzie się konkurs na „PAMIĄTKĘ WARMII I MAZUR” - Konkurs organizowany wspólnie ze Związkiem Gmin Warmińsko Mazurskich, którego celem jest pozyskanie oryginalnych prac na potrzeby promocji województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas Przeglądu zapraszamy do udzialu w ciekawych warsztatach: kuchni tradycyjnej, zielarstwa, rękodzielniczych.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości promocji i sprzedaży swoich towarów gospodarstwa agroturystyczne, rolników pszczelarzy, piekarzy, wytwórców korzystających z lokalnych surowców w produkcji żywności i potraw, kultywujących tradycje kulinarne i promujących kulinarne dziedzictwo regionu.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Mrągowskim Centrum Kultury, dział OIK, tel. 89 - 743 - 34 – 70, e - mail -  info@mck.mragowo.pl

REGULAMIN

18. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego zwany dalej Przeglądem jest imprezą z udziałem osób prywatnych oraz firm, produkujących i sprzedających wyroby regionalne (spożywcze oraz rękodzielnicze), rękodzielników, artystów i stowarzyszeń lub innych podmiotów, zwanych dalej Wystawcami.

Organizatorami Przeglądu są: Mrągowskie Centrum Kultury, Związek Gmin Warmińsko- Mazurskich

Osobą do kontaktu ze strony Organizatorów jest: Kozioł Agnieszka tel. 89 - 743 - 34 – 70,  e - mail -  info@mck.mragowo.pl

I Warunki uczestnictwa
Aby zgłosić swój udział w Przeglądzie należy dostarczyć do Organizatora kartę zgłoszenia, w której powinny być zawarte następujące informacje o Wystawcy:

imię i nazwisko, pełna nazwa, adres oraz NIP działalności gospodarczej (jeśli taką prowadzi), powierzchnia stoiska jaką chce zająć, telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy)

do zgłoszenia należy załączyć zdjęcia własnych wyrobów regionalnych lub odnośniki do stron internetowych, na których można je obejrzeć.

Warunkiem przyjęcia Wystawcy na Przegląd jest dostarczenie podpisanego zgłoszenia, zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz terminowe dokonanie akredytacji.

Zgłoszenie dostarczone powinno być: osobiście do siedziby Organizatora: Mrągowskie Centrum Kultury, dział Organizacji Imprez /pierwsze piętro/,

korespondencyjnie na adres: Mrągowskie Centrum Kultury, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo, pocztą elektroniczną na adres: info@mck.mragowo.pl

Organizator Przeglądu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Zgłoszenia przesyłane e - mailem, pocztą lub dostarczone osobiście przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie: do 30 czerwca 2022r.

II Akredytacja
Udział w Przeglądzie jest odpłatny. Akredytacja wynosi:
30 zł za stoisko 3mb dla wystawców spoza woj. Warmińsko - Mazurskiego
15 zł za stoisko 3mb dla wystawców z woj. Warmińsko – Mazurskiego

UWAGA!
Akredytację za udział w Przeglądzie należy przekazać do dnia 30 czerwca 2022r. na następujący numer konta bankowego:

BS w Węgorzewie O/Mrągowo 26 9350 0001 0215 4907 2072 0001

W treści przelewu należy podać dopisać: akredytacja na "18. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego".

Przy dokonaniu przelewu należy zgłosić chęć uzyskania faktury

Niedokonanie przez Wystawcę opłaty do dnia 30 czerwca będzie równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w Przeglądzie.

III Stoiska
Rejestracja uczestników Przeglądu odbywać się będzie od godz. 9.00

Działalność handlowa podczas Przeglądu Rękodzieła Artystycznego odbywać się będzie w godz. 10.00 – 17.00.

Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie bez możliwości wcześniejszego zamknięcia stoiska. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska powinny być ustalone z Organizatorem i mogą zostać zmienione wyłącznie za jego zgodą.

Wystawca otrzyma identyfikator uprawniający do handlu oraz wjazdu i wyjazdu samochodu z zaopatrzeniem na teren imprezy.
Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, jednak zastrzega sobie możliwość jej zmiany w trakcie trwania Przeglądu z przyczyn technicznych lub organizacyjnych. Miejsce wyznaczone przez Organizatora nie podlega zmianie.

Wystawca odpowiada za bieżące utrzymanie czystości i estetyki stoiska, zapewnienie rezerw towaru, gwarantujące całodzienne zaopatrzenie stoiska, utrzymanie zaopatrzonego stoiska do godziny 17:00
Wystawca jest zobowiązany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania imprezy.

IV Ubezpieczenia
Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku kradzieży, wandalizmu, działania sił przyrody i innych przyczyn losowych oraz za uszkodzenia towarów należących do Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Przeglądu.

V Transport i zaopatrzenie
Do obowiązków Wystawcy należy: zorganizowanie dostawy towaru i przeparkowanie samochodu poza teren imprezy do godz. 9.30 oraz ponowny wjazd celem załadunku towaru dopiero po godz. 17.00 (opuszczenie stoiska powinno nastąpić najpóźniej do godz. 18.00)

KARTA ZGŁOSZENIA DO POBRANIA

Konkurs „Pamiątka Warmii i Mazur”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników
18. Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła Artystycznego
do przygotowania i zaprezentowania prac rękodzielniczych
symbolizujących region Warmii i Mazur, lokalną tradycję lub artystyczne dzieła z lokalnym motywem.

Celem konkursu jest pozyskanie oryginalnych prac na potrzeby
promocji województwa warmińsko-mazurskiego.

Prace nie mogą być wcześniej nagradzane na innych konkursach, przeglądach i festiwalach,
Prace mogą pochodzić ze wszystkich krain geograficznych województwa.

Autorzy prac dostarczają prace na własny koszt za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 10 lipca
na adres Mrągowskiego Centrum Kultury, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo

 Ocena i nagrody:
oceny przywiezionych lub nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów.
autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy,

 

*************************************************************************************

17. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego

serdecznie zapraszamy
11 lipca 2021 na Skwer Jana Pawła II
w godz. 11:00 – 17:00

 

Podczas Imprezy rozstrzygany będzie konkurs na „PAMIĄTKĘ WARMII I MAZUR” - Konkurs organizowany wspólnie ze Związkiem Gmin Warmińsko Mazurskich, którego celem jest pozyskanie oryginalnych prac na potrzeby promocji województwa warmińsko-mazurskiego.

Podczas Przeglądu zapraszamy do udzialu w szeregu warsztatach:

 

PIECZENIA CHLEBA Już swoistego rodzaju tradycją Przeglądu stał się  MOBILNY PIEC CHLEBOWY. Na tym cudownie pachnącym stanowisku odbywać się będą pokazy i warsztaty robienia chleba.

Pod czujnym okiem mistrzów będzie można samodzielnie zrobić chleb, który będzie wypiekany na miejscu w specjalnym mobilnym piecu chlebowym!

 

GARNCARSTWA Ten wyjątkowy warsztat poprowadzi dla Państwa Mirella Kazuś z pracowni Boho powstałej w 2012 roku. Cisza, spokój oraz możliwość obcowania z naturą dostarcza jej szeregu bodźców, sygnałów oraz inspiracji niezbędnych do twórczego działania.

Boho jest wynikiem jej wieloletniej pasji do ceramiki oraz wyrazem potrzeby nieskrępowanego tworzenia. Forma, detal, faktura, kolor oraz gra świateł – to w Boho dotychczasowa inspiracja przybiera realny kształt i staje się gotowym przedmiotem użytkowym bądź dekoracyjnym. W pracowni, mieszczącej się w zacisznym zakątku mazur, powstają przedmioty wykonane z wielką radością, sercem, zapałem oraz poczuciem spełnienia.

Każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie wytoczyć naczynie przy użyciu koła garncarskiego lub uformować glinę ręcznie w rozmaite kształty jakie tylko podsunie Państwu wyobraźnia.

 
 

CZEKOLADY No nareszcie! Po półtorarocznej przerwie ponownie gościć będziemy stoisko warsztatowe Dzika Czekolada – raj dla wszystkich  miłośników słodkości! Tradycyjnie poprowadzi je dla nas spec w dziedzinie czekoladowego szaleństwa – Arkadiusz Dziczek.

Jeśli chcecie zobaczyć jak wygląda najprawdziwsze ziarno kakaowca, chcecie uczestniczyć w procesie tworzenia pitnej czekolady bezpośrednio ze wspomnianych ziaren rozcierając je w najstarszych, tradycyjnych azteckich urządzeniach – na naszym Jarmarku będzie taka szansa!

Kolejnym, istotnym elementem warsztatów jest przygotowanie własnej czekoladki ze świeżej rzemieślniczej czekolady, którą możecie podarować komuś w prezencie ……albo schrupać ją na miejscu! Mniam:)

 

 

PLECIONKARSTWA Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z jedną z najstarszych sztuk rękodzielniczych,  jaką jest plecionkarstwo. 

Plecionkarstwo w Polsce zostało wpisane na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Organizowane warsztaty mają na celu przekazanie fachowej wiedzy uczestnikom, a także podniesienie wiedzy związanej z nabywaniem wyrobów z ekologicznych i naturalnych surowców. Mają na celu również pokazanie sztuki „palcami plecionej”.  Celem zadania jest pokazanie plecionkarstwa, jako pasję, którą można kontynuować zarówno w domu jak i w ogrodzie. Polska Wiklina ma zastosowanie użytkowe oraz artystyczne. Jest materiałem plastycznym i trwałym, pobudza nasze zmysły i wywołuje pozytywne emocje.

 
 

ZIELARSKIE Spotkania poprowadzi Marcin Reman - pasjonat zielarstwa, edukator i animator środowiskowy.

Kremy , maści i balsamy lecznicze. Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu ziół wykorzystywanych w kosmetologii, zdrowotnych właściwości olejów i maseł oraz podstaw aromaterapii.

Prócz teorii , uczestnicy zdobywają zdolność samodzielnego wykonania kilku rodzajów kremu/maści/balsamu.

Napary, wywary, maceraty - herbatki ziołowe. Uczestnicy warsztatu poznają podstawowe zioła lecznicze, sposoby ich rozpoznawania, zbierania, suszenia i bezpiecznego używania. Ideą warsztatów jest rozwój i terapia poprzez kontakt sensoryczny z roślinami. W związku z tym uczestnicy mają możliwość manualnego przygotowania własnej kolorowej i aromatycznej mieszanki oraz degustacji wybranych ziół.

 

Zapraszamy do skorzystania z możliwości promocji i sprzedaży swoich towarów gospodarstwa agroturystyczne, rolników pszczelarzy, piekarzy, wytwórców korzystających z lokalnych surowców w produkcji żywności i potraw, kultywujących tradycje kulinarne i promujących kulinarne dziedzictwo regionu.

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z Mrągowskim Centrum Kultury, dział OIK, tel. 89 - 743 - 34 – 70, e - mail -  info@mck.mragowo.pl

REGULAMIN

17. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego zwany dalej Przeglądem jest imprezą z udziałem osób prywatnych oraz firm, produkujących i sprzedających wyroby regionalne (spożywcze oraz rękodzielnicze), rękodzielników, artystów i stowarzyszeń lub innych podmiotów, zwanych dalej Wystawcami.

Organizatorami Przeglądu są:
Mrągowskie Centrum Kultury, Związek Gmin Warmińsko- Mazurskich

Osobą do kontaktu ze strony Organizatorów jest:
Kozioł Agnieszka tel. 89 - 743 - 34 – 70,  e - mail -  info@mck.mragowo.pl

I Warunki uczestnictwa
Aby zgłosić swój udział w Przeglądzie należy dostarczyć do Organizatora kartę zgłoszenia, w której powinny być zawarte następujące informacje o Wystawcy:

imię i nazwisko, pełna nazwa, adres oraz NIP działalności gospodarczej (jeśli taką prowadzi), powierzchnia stoiska jaką chce zająć, telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy)

do zgłoszenia należy załączyć zdjęcia własnych wyrobów regionalnych lub odnośniki do stron internetowych, na których można je obejrzeć.

Warunkiem przyjęcia Wystawcy na Przegląd jest dostarczenie podpisanego zgłoszenia, zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu oraz terminowe dokonanie akredytacji.

Zgłoszenie dostarczone powinno być: osobiście do siedziby Organizatora: Mrągowskie Centrum Kultury, dział Organizacji Imprez /pierwsze piętro/,

korespondencyjnie na adres: Mrągowskie Centrum Kultury, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo, pocztą elektroniczną na adres: info@mck.mragowo.pl

Organizator Przeglądu zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Zgłoszenia przesyłane e - mailem, pocztą lub dostarczone osobiście przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie: do 30 czerwca 2021r.

II Akredytacja
Udział w Przeglądzie jest odpłatny. Akredytacja wynosi:
30 zł za stoisko 3mb dla wystawców spoza woj. Warmińsko - Mazurskiego
15 zł za stoisko 3mb dla wystawców z woj. Warmińsko – Mazurskiego

UWAGA!
Akredytację za udział w Przeglądzie należy przekazać do dnia 30 czerwca 2021r. na następujący numer konta bankowego:

BS w Mikołajkach O/Mrągowo 26 9350 0001 0215 4907 2072 0001

W treści przelewu należy podać dopisać: akredytacja na "17. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego".

Faktura zostanie wystawiona przez Organizatora podczas Przeglądu.

Niedokonanie przez Wystawcę opłaty do dnia 30 czerwca będzie równoznaczne z jego rezygnacją z udziału w Przeglądzie.

III Stoiska
Rejestracja uczestników Przeglądu odbywać się będzie od godz. 9.00

Działalność handlowa podczas Przeglądu Rękodzieła Artystycznego odbywać się będzie w godz. 10.00 – 17.00.

Wystawca ma obowiązek prowadzić stoisko w godzinach wyznaczonych w Regulaminie bez możliwości wcześniejszego zamknięcia stoiska. Ewentualne zmiany dotyczące godzin prowadzenia stoiska powinny być ustalone z Organizatorem i mogą zostać zmienione wyłącznie za jego zgodą.

Wystawca otrzyma identyfikator uprawniający do handlu oraz wjazdu i wyjazdu samochodu z zaopatrzeniem na teren imprezy.
Lokalizację stoiska wskazuje Organizator, jednak zastrzega sobie możliwość jej zmiany w trakcie trwania Przeglądu z przyczyn technicznych lub organizacyjnych. Miejsce wyznaczone przez Organizatora nie podlega zmianie.

Wystawca odpowiada za bieżące utrzymanie czystości i estetyki stoiska, zapewnienie rezerw towaru, gwarantujące całodzienne zaopatrzenie stoiska, utrzymanie zaopatrzonego stoiska do godziny 17:00
Wystawca jest zobowiązany do przebywania lub pozostawienia osoby odpowiedzialnej na stoisku w godzinach trwania imprezy.

IV Ubezpieczenia
Wystawca ubezpiecza artykuły handlowe, reklamowe, urządzenia wystawowe i techniczne we własnym zakresie. Organizator nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku kradzieży, wandalizmu, działania sił przyrody i innych przyczyn losowych oraz za uszkodzenia towarów należących do Wystawcy przed, po i w trakcie trwania Przeglądu.

V Transport i zaopatrzenie
Do obowiązków Wystawcy należy: zorganizowanie dostawy towaru i przeparkowanie samochodu poza teren imprezy do godz. 9.30 oraz ponowny wjazd celem załadunku towaru dopiero po godz. 17.00 (opuszczenie stoiska powinno nastąpić najpóźniej do godz. 18.00)

brak miejsc

Konkurs „Pamiątka Warmii i Mazur”

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników
17. Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła Artystycznego
do przygotowania i zaprezentowania prac rękodzielniczych
symbolizujących region Warmii i Mazur, lokalną tradycję lub artystyczne dzieła z lokalnym motywem.

Celem konkursu jest pozyskanie oryginalnych prac na potrzeby
promocji województwa warmińsko-mazurskiego.

Prace nie mogą być wcześniej nagradzane na innych konkursach, przeglądach i festiwalach,
Prace mogą pochodzić ze wszystkich krain geograficznych województwa.

Autorzy prac dostarczają prace na własny koszt za pośrednictwem poczty lub osobiście do dnia 11 lipca
na adres Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo

 Ocena i nagrody:
oceny przywiezionych lub nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów.
autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody i dyplomy,

 

Zapraszamy serdecznie.

********************************************************

13 lipca na Placu Jana Pawła II odbył się

15. Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego

oraz konkurs na Pamiątkę Warmii i Mazur

Jury w składzie:

  1. Janusz Sypiański – Dyrektor Biura Związku Gmin Warmińsko – Mazurskich
  2. Lech Gołębicki – Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie
  3. Urszula Młodziejewska – Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich
  4. Darota Kruszewska – Centrum Kultury i Turystyki
  5. Jan Gudelis – Członek ZPAP w Olsztynie

ustaliło następującą kolejność

I miejsce – HALINA BOROWSKA za tacę "Zielnik mazurski

II miejsce – KRYSTYNA ZYŚK za serwetnik z motywem Warmii i Mazur

III miejsce – ALEKSANDRA ŻABIŃSKA za magnesy z krajobrazem mazurskim

Wyróżnienia:

EWA BUCAŁA za ceramiczną miseczkę z motywem żaglówki

oraz

KATARZYNA ŁOJEWSKA za kubki "Mazurska rybka" i "Chłop z Mazur"

serdecznie gratulujemy

i już teraz zapraszamy na kolejną edycję Przeglądu