WOJEWÓDZKI PRZEGLĄD PLASTYKI NIEPROFESJONALNEJ

Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej ma na celu integrację i promocję amatorskiego środowiska plastycznego. Inicjatorem wydarzenia był Aleksander Wydorski, który po studiach w Toruniu trafił do Powiatowego Domu Kultury w Mrągowie. Tutaj jako plastyk organizował Rejonowy Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej, który po kilku latach kontunuowany przez Stanisława Kusia stał sie imprezą wojewódzką.

 

Wernisaż „50. Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Nieprofesjonalnej” za nami.
W sobotnie popołudnie poznaliśmy laureatów 50 edycji. W przeglądzie wzięło udział 53 artystów, którzy nadesłali 93 prace.
 


Jury w składzie:

Piotr Dondajewski (artysta plastyk),
Jan Gudelis (artysta plastyk),
Stanisław Kuś (artysta plastyk) oraz
Iwona Dworakowska (plastyczka)

przyznało 3 nagrody i 2 równorzędne wyróżnienia.Danuta Nowicka z Olsztyna za obraz „Wspomnienie z Norwegii” otrzymała I miejsce i nagrodę rzeczową ufundowaną przez Marszałka Województwa Warmińsko–Mazurskiego Pana Gustawa Marka Brzezina oraz Pana Stanisława Bułajewskiego Burmistrza Miasta Mrągowo


Marta Bulik z Olsztyna za obraz „Ptaki wodne na zamarzniętym jeziorze”; otrzymała II miejsce i nagrodę rzeczową ufundowaną przez Pana Gustawa Marka Brzezina Marszałka Województwa Warmińsko–Mazurskiego oraz Panią Barbarę Kuźmicką-Rogala Starostę Powiatu Mrągowskiego


Elżbieta Maria Suchowiecka z Giedajt za obraz „Majówka 1950 roku” zajęła III miejsce i otrzymała nagrodę rzeczowa ufundowaną przez Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich


wyróżnienia otrzymały Panie:
Bernarda Olizarowicz z Olsztyna za pracę „Ptak”; nagroda rzeczowa ufundowana przez Wójta Gminy Mrągowo Piotra Piercewicza


Stefania Zdziechowska ze Stawigudy za „Barwy jesieni”; nagroda rzeczowa ufundowana przez Mrągowskie Centrum Kultury.Wystawę można oglądać do 21 listopada.

 

*********************************************************************************************

50. Wojewódzki Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

23 października 2021

  

W Przeglądzie mogą brać udział pełnoletni twórcy z woj. warmińsko – mazurskiego uprawiających: malarstwo, grafikę, rysunek.

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą na adres: Mrągowskiego Centrum Kultury, ul. Warszawska 26, 11 – 700 Mrągowo na około 3 tygodnie przed wyznaczoną datą wystawy.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagród i uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi 23 października 2021 r.