PRACOWNIA MUZYCZNA

Marzy Ci się kariera Jimiego Hendrixa? A może chcesz nauczyć się grać na gitarze dla własnej satysfakcji?
W sezonie 2022/2023 zapraszamy na kurs nauki gry na gitarze (od 12 roku życia)!

Prowadzi go Andrzej Czamara – gitarzysta i kompozytor, członek zespołu Czerwony Tulipan, z którym koncertuje od wielu lat w kraju i za granicą, wykonując piosenkę poetycką i kabaretową.

Zajęcia prowadzone są również w okresie wakacyjnym. Odbywają się w każdy wtorek (godzina do ustalenia indywidualnie), w sali muzycznej MCK.

Koszt: 50 zł/godz.

KONTAKT: Dział Organizacji Imprez Kulturalnych, tel. 89 743 34 65plakat - kurs nauki gry na gitarze z Czamarą

 

********************************************************************************************************************************************

Sezon 2021/2022


Pracownia otwarta jest dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoje muzyczne pasje. 
Zapraszamy zespoły oraz instrumentalistów z Mrągowa i okolic.

Sala wyposażona jest w sprzęt nagłaśniający - wzmacniacze do gitar i zestaw perkusyjny.

Próby odbywają się od października do czerwca, od poniedziałku do soboty.
Opłata za korzystanie z pracowni wynosi od 10 zł za godzinę.

Bliższych informacji udziela Dział Organizacji Imprez MCK, tel: 89 743 34 65.

 REGULAMIN pracowni muzycznej

 1. Z sali muzycznej mogą korzystać zespoły oraz osoby indywidualne, które zgłoszą chęć i ustalą terminy prób z opiekunem oraz opłacą należność za dany miesiąc do 10 dnia każdego miesiąca. Opłata za 1 godzinę korzystania z sali wynosi: dla zespołu 20 zł (dorośli), 10 zł (młodzież ucząca się) / dla osób indywidualnych - 10 zł.
 2. Opiekunem pracowni muzycznej jest instruktor Justyna Zapała(Dział Organizacji Imprez CKiT, tel: 89 743 34 65); Zadaniem opiekuna jest nadzór nad salą muzyczną, ustalenie harmonogramu prób i kontakt z uczestnikami.
 3. Osoby korzystające z sali muzycznej nie mogą rozpocząć prób bez odbycia niezbędnego przeszkolenia korzystania ze sprzętu muzycznego, którego udziela akustyk Centrum – Mariusz Otkiński. Po odbyciu przeszkolenia zespół zobowiązany jest do prawidłowego użytkowania sprzętu muzycznego w sali muzycznej; Zespół może być zwolniony z przeszkolenia tylko za zgodą akustyka.
 4. Zespoły grające w sali muzycznej mogą korzystać z dostępnego sprzętu należącego do Centrum, pod nadzorem opiekuna sali muzycznej.
 5. W przypadku stwierdzenia dewastacji sprzętu muzycznego lub sali, zespół otrzyma zakaz wstępu do sali i pokryje koszty kupna lub naprawy.
 6. Członkowie zespołu powinni zgłaszać przed rozpoczęciem próby wszelkie usterki, braki lub awarie sprzętu oraz zauważony bałagan opiekunowi sali lub portierowi. Za nie zgłoszone szkody odpowiedzialność ponosi zespół.
 7. Podczas próby w sali muzycznej mogą przebywać tylko członkowie zespołu.
 8. W sali muzycznej obowiązuje całkowity zakaz picia alkoholu, palenia papierosów oraz zażywania środków odurzających. Zespół, który złamie zakaz może zostać pozbawiony możliwości korzystania z sali muzycznej.
 9. Z sali muzycznej nie wolno wynosić żadnego sprzętu będącego własnością Centrum.
 10. Korzystający z sali muzycznej ma obowiązek wpisania się na listę w portierni przed rozpoczęciem próby i po jej zakończeniu.
 11. W przypadku gdy nie ma opiekuna, dyżurujący portier ma prawo sprawdzać salę muzyczną w czasie odbywających się prób i w przypadku złamania któregoś z punktów regulaminu ma prawo zażądać opuszczenia sali muzycznej.
 12. W wypadku odwołania zajęć w związku z działalnością Centrum (spektakl, koncert, wernisaż itd.) możliwe jest skorzystanie z sali w innym terminie, po uprzednim uzgodnieniu z opiekunem. W przypadku nie wykorzystania pakietu godzin przechodzi on na kolejne miesiące.
 13. W momencie odwołania próby z winy zespołu Centrum nie jest zobowiązane do wyznaczenia innego terminu odwołanej próby.
 14. W święta państwowe i kościelne oraz podczas wyborów pracownia muzyczna jest nieczynna i Centrum nie jest zobowiązane do udostępnienia pracowni w zamian w innym terminie.
 15. Korzystanie z sali muzycznej jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 16. Kwestie sporne osoby korzystające z pracowni muzycznej zgłaszają w formie pisemnej do Dyrektora Centrum Kultury i Turystyki.