Zapraszamy na zajęcia Orkiestry Dętej MRONGOVIA w sezonie 2022/2023!

Harmonogram zajęć:
poniedziałek, godz. 19.00-20.30
środa, godz. 19.00-20.30
piątek, godz. 17.30-19.00

Miejsce: Orbita

Koszt: 15 zł/ miesiąc


Orkiestra działa od 2009 r. przy Centrum Kultury pod kierunkiem Andrzeja Regieca. Występy Orkiestry, w skład której wchodzą dzieci, młodzież i dorośli, uświetniają większość miejskich uroczystości. Nabór do orkiestry jest stały. 

Kontakt: Dział Organizacji Imprez Kulturalnych (tel.: 89 743 34 65)

***********************************************************************************************************************************

Sezon 2021/2022

Spotkania odbywają się w środę w godz. 18.30 - 20.30 oraz piątek w godz. 17.00-20.00, w sali Orbita.

 

 

Więcej informacji o działalności orkiestry znajduje się na stronie www.mrongoviaorkiestra.pl