Mrągowskie Centrum Kultury (zmiana nazwy od 1.01.2021 r., poprzednio Centrum Kultury i Turystyki) jest samorządową instytucją kultury realizującą zadania gminy miejskiej Mrągowo z zakresu organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej oraz upowszechniania czytelnictwa. W MCK mieści się także Biblioteka Miejska i Kino „Zodiak”.

 

 

                                               Lata 60-te XX w.                                                                               2016 rok       fot. Mirosław Kleczkowski

 

MCK jest organizatorem większości przedsięwzięć kulturalnych w Mrągowie. W ramach animacji kulturalno-społecznej organizuje zajęcia w pracowniach artystycznych oraz oferuje różne formy aktywnego spędzenia czasu wolnego. Funkcjonują kółka plastyczne, teatralne, taneczne, muzyczne, chór, orkiestra dęta. Dzięki prowadzonym przez specjalistów zajęciom dzieci, młodzież i dorośli mogą rozwijać swoje umiejętności w różnych dziedzinach. Innymi działaniami animacyjnymi są realizowane projekty społeczno-kulturalne, konkursy i przeglądy twórczości amatorskiej oraz wydarzenia takie jak: koncerty, spektakle, wystawy czy spotkania. Każdego roku MCK organizuje szereg imprez kulturalnych o różnym zasięgu, od lokalnego do międzynarodowego. Dzięki odbywającym się w mieście imprezom i festiwalom, Mrągowo znane jest w kraju i poza jego granicami.

 

MULTIMEDIA