SPORT I REKREACJA

Sport Zmienia Mrągowo

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie w ramach działalności statutowej prowadzi zajęcia rekreacyjno-sportowe i zarządza następującymi obiektami:

1. Zespół Boisk Orlik 2012 przy ul. Żołnierskiej 6

2. Zespół Boisk Orlik 2012 na os. Mazurskim 12

3. Lodowisko przy ul. Bohaterów Warszawy 4

 

Więcej informacji na stronie www.sportzmieniamragowo.pl

 

KOMUNIKAT
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 
Osoby korzystające z boisk „Orlik 2012” obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
 
•  ograniczona liczba osób (maksymalnie do 150 osób na obiekcie),
•  weryfikacja uczestników (zgłoszenie do Animatora osób wchodzących na obiekt),
•  obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
•  korzystanie z własnego sprzętu treningowego,
• 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami.
 
Uwaga! Rodzice dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązani są do utrzymania 1,5 m dystansu od innych.
Dbajmy o nasze wspólne bezpieczeństwo.
  

 

Oficjalne otwarcie pierwszego mrągowskiego Orlika odbyło się 2 maja 2009 roku przy ulicy Żołnierskiej 6 (na terenie byłej jednostki wojskowej). W dniu 6 grudnia 2010 r. odbyło się otwarcie drugiego w Mrągowie kompleksu boisk "Orlik" przy Zespole Szkół nr 4.

Moje Boisko - Orlik 2012 to program rządowo-samorządowy, mający na celu wybudowanie boisk sportowych w każdej gminie na terenie całej Polski do 2012 roku.
Boiska w Mrągowie zostały zbudowane z myślą o wszystkich mieszkańcach Mrągowa. Dzieciach, dorosłych, a także szkołach i klubach sportowych. Orliki w Mrągowie są bardzo dobrze wyposażone, każdy zainteresowany ma możliwość bezpłatnego korzystania ze sprzętu do gier zespołowych. Osoby zainteresowane mają możliwość rezerwacji boiska, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu rezerwacji. Boiskiem opiekują się animatorzy.

  

Regulamin korzystania z kompleksów boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012
przy ul. Żołnierskiej i na os. Mazurskim

 

1. Boiska są czynne w następujących terminach:
a) zajęcia szkolne dla uczniów mrągowskich szkół:
poniedziałek - piątek godz. 8.00 - 14.00
b) boiska dostępne dla wszystkich chętnych:
- w okresie od 1 stycznia do 31 marca – zgodnie z harmonogramem ustalonym na podstawie wcześniejszych zgłoszeń do trenera środowiskowego, 
- w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia w godzinach od 14:00 do 21:00
- w okresie od 1 września do 31 października w godz. od 14:00 do 19:00
- w okresie od 1 listopada do 31 grudnia zgodnie z harmonogramem ustalonym na podstawie wcześniejszych zgłoszeń do trenera środowiskowego. 

2. Zajęcia sportowe odbywające się w terminach określonych w pkt. 1 "b" koordynuje pełniący dyżur instruktor sportu. 
3. Osoby korzystające z boisk obowiązane są do uzgadniania możliwości korzystania z obiektu u instruktora sportu.
4. Rezerwacji godzin korzystania z boiska dokonuje się u instruktora sportu.
5. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) używania butów piłkarskich z jakimkolwiek rodzajem korków
b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, np.: rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.
c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska
d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe
e) palenia tytoniu i spożywania alkoholu
f) zaśmiecania
g) przeszkadzania w zajęciach lub grze
h) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych
i) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku
j) wprowadzania zwierząt
k) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu
l) przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia

7. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu na skutek okoliczności od niego niezależnych.
8. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają za wyrządzone szkody.
9. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.
10. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
11. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
12. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń instruktora sportu.
13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.
14. Na miesiące lipiec i sierpień obowiązuje odrębny harmonogram korzystania z obiektu.
15. W sprawach spornych dotyczących przestrzegania regulaminu decyzję podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:
- nakazać zmianę obuwia sportowego
- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niegodne z regulaminem zachowanie
- nakazać opuszczenie terenu boisk

Zarządca obiektu:
Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, tel. 89 743 3472 lub 743 3450.

Więcej na stronie www.sportzmieniamragowo.pl

 

W związku z ogłoszonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że w okresie
28.12.2020 r.-17.01.2021 r. lodowisko miejskie znajdujące się przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Bohaterów Warszawy 4 będzie nieczynne
.

 

W najbliższych dniach lodowisko miejskie będzie czynne:

23 grudnia 2020 r. w godz. 14.00-20.00
24 grudnia 2020 r. w godz. 10.00-13.30
25 grudnia 2020 r. - zamknięte
26 grudnia 2020 r. w godz. 10.00-20.00
27 grudnia 2020 r. w godz. 10.00-20.00
 

Zapraszamy 

 

Partnerem przyjemnej jazdy na lodowisku jest Farmtrac Tractors Europe 

 

W związku z występującym na terenie kraju stanem epidemii osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do:

a) dezynfekcji rąk przed wejściem i po opuszczeniu lodowiska,
b) zachowania dystansu min. 1,5 m od siebie,
c) zasłaniania ust i nosa,
d) pojedynczego, nie dotyczy opiekuna z dziećmi do 13 roku życia, wchodzenia do biura lodowiska,
e) korzystania w pierwszej kolejności z szatni zewnętrznej usytuowanej przy płycie lodowiska.

 

Godziny otwarcia:
a) poniedziałek - piątek    14:00 - 20:00 (przerwa techniczna 16:00-17:00)
b) sobota - niedziela         10:00 - 20:00 (przerwa techniczna 16:00-17:00)
 
Pracownicy lodowiska będą wpuszcząc grupy (maksymalnie 60 osób na tafli) o PEŁNEJ GODZINIE: 
a) poniedziałek - piątek - 14:00, 15:00, 17:00, 18:00 i 19:00
b) sobota, niedziela       - 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 i 19:00

Uwaga! Przerwy techniczne mogą potrwać dłużej niż 1h co może wpłynąć na godziny dostępności lodowiska - wszystko zależy od stopnia uszkodzenia tafli lodu.

 

Wstęp:
a) 3 zł - młodzież i dzieci / 60 min.
b) 5 zł - dorośli / 60 min.
c) karnet ulgowy - 24zł, normalny - 40zł. Upoważniają do 10. wejść na lodowisko i/lub wypożyczeń sprzętu.

Uwaga! Dzieci do lat 12 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub opiekunów i na ich odpowiedzialność. 
 
Wypożyczalnia łyżew:
a) 3 zł - młodzież i dzieci / 60 min.
b) 5 zł - dorośli / 60 min.

Uwaga! Prosimy Państwa o odliczone kwoty, usprawni to działanie biura lodowiska i zmniejszy kolejki.
 
Ostrzenie łyżew (para) - 5 zł
Wypożyczenie chodzika do nauki jazdy - 5 zł/ 60 min.
 
Jeśli mają Państwo swoje łyżwy - będzie pobierana opłata tylko za korzystanie z obiektu.  
Jeśli nie dysponują Państwo łyżwami - osobno będzie pobierana opłata za wypożyczenie sprzętu oraz za korzystanie z obiektu.
 
Regulamin lodowiska