Mrągowskie Centrum Kultury pozyskiwało dofinansowanie zewnętrzne głównie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej, Narodowego Centrum Kultury oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Największe środki przeznaczone zostały na remont Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie (od 1.01.2021 r. MCK) dzięki pozyskaniu dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dwóch Programów:
1. Program Wieloletni Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek” (2013-2015)
2. Program Rozwój infrastruktury kultury/ Infrastruktura domów kultury (2013-2015 i 2016-2017)

Ogółem wartość prac w latach 2013-2017 wyniosła 2 066 984 zł, w tym:
- MKiDN – 1 423 148 zł, tj. 68,9%,
- budżet miasta – 457 761 zł,
- środki własne CKiT – 186 075 zł.

W poszczególnych latach na prace remontowe wydatkowano:
2013 r. – 351 218 zł, w tym dofinansowanie MKiDN – 271 716 zł
2014 r. – 818 648 zł, w tym dofinansowanie MKiDN – 653 342 zł
2015 r. – 400 406 zł, w tym dofinansowanie MKiDN – 255 090 zł
2016 r. – 263 745 zł, w tym dofinansowanie MKiDN – 138 000 zł
2017 r. – 232 967 zł w tym dofinansowanie MKiDN – 105 000 zł

W latach 2013-2015 wykonano: odgrzybianie ścian, izolację przeciwwilgociową poziomą metodą iniekcji ciśnieniowej i izolację pionową budynku, docieplenie ścian fundamentowych budynku, remont elewacji, wymianę orynnowania, remont schodów, muru oporowego wraz balustradami, wymianę zewnętrznego oświetlenia, ułożono nową nawierzchnię z kostki betonowej oraz wykonano trawniki i nasadzenia wokół CKiT.
Znaczny zakres prac objął część biblioteczną budynku. Wymieniona został instalacja elektryczna, odnowiono oddziały biblioteczne, wyremontowano pomieszczenia socjalne i salę Orbita, wykonano toaletę dla osób niepełnosprawnych. Budynek przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (winda oraz platforma przychodowa).
W latach 2016-2017 kontynuowano wymianę instalacji elektrycznej, wymieniono zniszczoną stolarkę drzwiową w kinie, wykonano remont posadzek i malowanie pomieszczeń w budynku, przeprowadzono prace adaptacyjne pomieszczeń piwnicznych na pracownię rękodzielniczą oraz ułożono nową posadzkę w holu CKiT.

Prace realizowane były przez:
2013 rok - Firma Mykologiczno-Budowlana „CIAK” z Torunia,
2013-2014 - Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego z Mrągowa
                   - WINDPOLDŹWIG z Zielonej Góry
2014 rok - Przedsiębiorstwo Budowlane BUDEXTAN z Marcinkowa
2015 rok - TIT BRUK Tomasz Knopik z Nowego Miasta nad Pilicą
                - Przedsiębiorstwo Budowlane Jerzy Frąckiewicz z Giżycka
2016 rok - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Panda” z Mrągowa
2017 rok - EMbudownictwo Zbigniew Miller z Kętrzyna.

W 2013 roku dzięki dofinansowaniu w kwocie 88 778 zł z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój kin. Priorytet II. Cyfryzacja kin oraz środkom z budżetu miasta, dostosowano działające w CKiT kino do cyfrowego standardu wyświetlania filmów, w tym projekcji 3D. Wcześniej (lata: 2008, 2009, 2011) również w oparciu o dofinansowanie z PISF oraz MKiDN systematycznie poprawiano standard sali widowiskowo-kinowej. Na wymianę foteli kinowych, wykładzin dywanowych, kotar, zakup systemu nagłośnieniowego Dolby Digital EX, ekranu kinowego i docieplenie szybu scenicznego pozyskano dotacje w kwocie 161022 zł. W 2014 roku PISF dofinansował również kwotą 15650 zł wprowadzenie komputerowego systemu sprzedaży biletów.

Wysokie oceny uzyskiwały także wnioski składane na imprezy organizowane przez Centrum Kultury i Turystyki. Impresje Artystyczne Śpiewające Obrazy 4-krotnie uzyskiwały dotację MKiDN w latach: 2008 – 20380 zł, 2011 – 30000 zł, 2015 – 62500 zł, 2017 – 62500 zł. Dotacje otrzymały również pozostałe projekty: Festiwal Kultury Kresowej (25000 zł), Jarmark. św. Mikołaja (11000 zł), Chopin-Tak Go widzę dzisiaj (30000 zł), Prezentacje Tańca Współczesnego Młode Formy (30000 zł), Kłobukowym Szlakiem (25000 zł), Poruszone Miasto (30000 zł).

Corocznie z Instytutu Książki dofinansowany jest również zakup nowości wydawniczych do biblioteki. W latach 2004-2019 przeznaczono na ten cel 177173 zł oraz w latach 2020-2021 - 25990 zł.

W latach 2020-2021 r. otrzymano dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej - 90000 zł, MKiDN na projekt Ania z Zielonego Wzgórza przyjeżdża na Mazury - 12250 zł i 26. Festiwal Kultury Kresowej - 146868 zł (dofinansowanie ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego).

 

W latach 2018-2021 sfinansowano ze środków własnych przede wszystkim zakup oświetlenia scenicznego (120290 zł) oraz nagłośnienia (97147 zł/ głównie mikrofony bezprzewodowe).

2018 r. - rozbudowa oświetlenia scenicznego: ruchome głowy typu spot/beam/wash, oświetlacze architektoniczne, led par RGBWA oraz sterowniki i osprzęt, a także elementy sterowania oświetleniem (ChamSys i laptop z dotykowym ekranem) na kwotę 69273 zł.

2019 r. - zakup perkusji, casów, ruchomych głów typu spot/ wash, remont sceny i wymiana siedzeń na sali widowiskowej na kwotę 77500 zł.

2020 r. - zakup mikrofonów bezprzewodowych (95015 zł), mikrofonu, modernizacja kinowego systemu nagłośnieniowego: dźwiękowy cyfrowy procesor kinowy, wzmacniacze mocy, szafa aparaturowa wraz z okablowaniem (55964 zł), oświetlenia scenicznego, casów, zestawu kratownic i podnośników do oświetlenia. Łączna wartość zakupionego wyposażenia 176670 zł.

2021 r. - zakup reflektorów scenicznych, tablet sterowniczy (7798 zł) oraz udzielenie zamówienia na budowę Systemu Sygnalizacji Pożarowej (200000 zł) i wymianę hydrantów wewnętrznych, drzwi i przepustów ppoż. (81795 zł), realizacja w 2022 r.

 

Współfinansowanie w ramach PO Rozwój kin 2021. Priorytet III. Wsparcie promocji polskiego filmu. Dofinansowanie kina Zodiak przez PISF w kwocie 90000 zł.

 

 

 

26. Festiwal Kultury Kresowej - impreza znana szerokiej Polonii i Kresowiakom. To coroczne od 25 lat święto rodzin kresowych, to szereg spotkań, a przede wszystkim uznanie dla Rodaków, dla ich ciągłej wierności dla języka i kultury polskiej. Dzięki jego organizacji wspomagamy pielęgnowanie polskich tradycji kulturalnych, popularyzację dorobku artystycznego zespołów polonijnych w Macierzy, pomagamy zespołom i organizacjom Polaków na Kresach w pielęgnowaniu kultury polskiej. Przez 25 lat trwania Festiwalu każdego roku przeszło 300 osób polskiego pochodzenia z Białorusi, Czech, Litwy, Łotwy, Rosji i Ukrainy miało możliwość przyjazdu do Polski. Impreza jest okazją do spotkań dla środowisk polonijnych oraz wymiany doświadczeń i pogłębienia relacji dla kilkuset uczestników z byłych Kresów. Wartość dofinansowania 146868 zł.

 

 

 

Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0.
Wartość dofinansowania 11660 zł.

 

Ania z Zielonego Wzgórza przyjeżdża na Mazury

Projekt zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

"Ania z Zielonego Wzgórza przyjeżdża na Mazury" to cykl różnorodnych wydarzeń zainicjowanych w przestrzeni miejskiej, których zadaniem jest popularyzacja czytelnictwa z zachowaniem tradycji bibliotekarskich z jednoczesnym zastosowaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji społecznej. Założeniem projektu jest promocja czytelnictwa w przestrzeni miejskiej, poza murami biblioteki, pozwalająca dotrzeć do użytkowników, którzy nie są stałymi bywalcami biblioteki i nie poszukują intencjonalnie informacji o książkach. Promowanie czytelnictwa w miejscach publicznych, uczęszczanych przez przedstawicieli różnych grup demograficznych pozwoli poszerzyć zakres oddziaływania biblioteki i pozyskać dla niej nowych użytkowników. Rozpropagowanie i włączenie do działań dzieci i młodzieży z mrągowskich przedszkoli i szkół. Projekt zakłada przeniesienie dużej części wydarzeń czytelniczych w przestrzeń miejską. Innym celem
jest popularyzacja literatury i rozwój wyobraźni literackiej mieszkańców.
Kwota dofinansowania 12250 zł.

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

Kwota dofinansowania 12630 zł

Zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną

Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Kwota dofinansowania 1700 zł.

 


 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.
Kwota dofinansowania: 2018 r. - 11900 zł, 2019 r. - 12090 zł.

Remont Centrum Kultury i Turystyki

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt realizowany w latach 2016-2017, zakłada podniesienie jakości dostępu do oferty kulturalnej, poprawę stanu technicznego obiektu i zakończenie prac wynikających z realizacji wcześniejszych etapów remontu.
W roku 2017 planowana jest adaptacja niewykorzystywanych pomieszczeń piwnicznych na pracownię rękodzielniczą oraz wymiana posadzki w holu głównym CKiT. Projekt jest zakończeniem remontu budynku Centrum Kultury i Turystyki prowadzonego w latach 2013-2015 przy dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obejmującego zewnętrzną część budynku oraz prac w ramach Programu Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek.
Koszty przedsięwzięcia w 2017 r. - 232967 zł, wartość dofinansowania ze strony MKiDN - 105000 zł.

 

X Jubileuszowe Impresje Artystyczne Śpiewające Obrazy

Wizytówką przedsięwzięcia, które nieprzerwanie od 2008 roku odbywa się w Mrągowie, jest różnorodność artystycznych działań skierowanych do osób, które chcą rozwijać swoje pasje, poszerzać horyzonty, spotkać ciekawych ludzi... W ramach Impresji odbywa się  OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIOSENKI /OKP/, RÓŻNORODNE WARSZTATY,  a także wyjątkowe KONCERTY. Tegoroczną edycję uświetnimy: twórczymi warsztatami: tajemnicy głosu, animacji poklatkowej, sztuki alternatywnej/nowo cyrkowej oraz oryginalnymi wydarzeniami: artystycznym pokazem podsumowującym warsztaty, wyjątkową galą z udziałem artystów Festiwalu "Zaczarowana Piosenka", Ogólnopolskim Konkursem Piosenki z koncertem finałowym. Naszym celem jest wyposażenie szerokiego grona odbiorców w kompetencje artystyczne i twórcze, dając tym samym przestrzeń do wzmacniania tożsamości i aktywnego uczestnictwa w Kulturze.
Budżet projektu: 104500 zł, kwota dofinansowania: 64000 zł.

  

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Kwota dofinansowania 12010 zł.

Nowocześnie i on-line z KRASZEWSKIM w sieci e-usług

Sprzęt zakupiono w ramach programu Instytutu Książki "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016".

Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016” został stworzony z myślą o rozwoju bibliotek publicznych. Biblioteka Miejska w Mrągowie aplikowała jako biblioteka udostępniająca 100% elektronicznego katalogu książek online. W ramach projektu "Nowocześnie i on-line z KRASZEWSKIM w sieci e-usług" zakupiono: czytniki kodów kreskowych i kodów QRcode
5 komputerów stacjonarnych, laptop, akcesoria komputerowe, pakiet programów biurowych Office, programów antywirusowych.
Całkowity koszt projektu 26800 zł,w tym: dofinansowanie z Instytutu Książki 22 780 zł, wkład własny 4020 zł.

 

Powojenne spojrzenie na Mrągowo

Projekt dofinansowany w ramach lokalnego konkursu grantowego „Działaj lokalnie IX”, którego operatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży.

Powojenne spojrzenie na Mrągowo. Głównym celem projektu jest kontynuacja akcji zbierania wspomnień i powojennych zdjęć Mrągowa, wydanie albumu fotograficznego, uzupełnianie strony www.poznajmragowo.pl oraz wzmocnienie promocji dotychczasowych działań. Realizacja: czerwiec – listopad 2016 r. Kwota dofinansowania: 2481 zł, planowany całkowity koszt zadania: 4900 zł.
Centrum Kultury i Turystyki  użyczyło osobowości prawnej i wsparcia merytorycznego grupie nieformalnej „Mała Ojczyzna”.

 

Remont Centrum Kultury i Turystyki

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt zakłada podniesienie jakości dostępu do oferty kulturalnej, poprawę stanu technicznego obiektu i zakończenie prac wynikających z realizacji wcześniejszych etapów remontu. Zakres projektu rozłożonego na lata 2016-2017 obejmuje: wymianę przestarzałej instalacji elektrycznej, czujników p.poż., wyeksploatowanej stolarki drzwiowej, poprawę stanu posadzek i estetyki pomieszczeń. W roku 2017 planowana jest adaptacja niewykorzystywanych pomieszczeń piwnicznych na pracownię rękodzielniczą. Projekt jest zakończeniem remontu budynku Centrum Kultury i Turystyki prowadzonego w latach 2013-2015 przy dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obejmującego zewnętrzną część budynku oraz prac w ramach Programu Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek.
Koszty przedsięwzięcia w 2016 r. - 263745 zł, wartość dofinansowania ze strony MKiDN - 138000 zł.

 

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Kwota dofinansowania 12220 zł.

 

Remont Biblioteki Miejskiej w Mrągowie funkcjonującej w CKiT

Remont realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek".

Remont Biblioteki Miejskiej w Mrągowie funkcjonującej w CKiT - kontynuacja projektu rozłożonego na lata 2013-2015. W bieżącym roku zakupione zostanie wyposażenie do wyremontowanej sali Orbita (meble, komputery, rzutnik, ekran, aparat cyfrowy, system nagłaśniający) oraz wykonana strona internetowa biblioteki. Budżet projektu w zakresie przewidzianym do realizacji w 2015 r. to 88000 zł, w całości dofinansowany ze strony MKiDN.

 

Remont Centrum Kultury i Turystyki

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Remont Centrum Kultury i Turystyki - kontynuacja projektu rozpoczętego w 2013 r. W bieżącym roku wykonane zostaną prace obejmujące zagospodarowanie terenu wokół Centrum Kultury i Turystyki. Obejmą one wymianę zniszczonej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnie z polbruku, remont schodów, balustrad i zakup malej architektury z betonu. Planowane koszty przedsięwzięcia w 2015 r. - 317000 zł, wartość dofinansowania ze strony MKiDN - 200000 zł.

Impresje Artystyczne Śpiewające Obrazy 2015

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Impresje Artystyczne Śpiewające Obrazy 2015 to projekt zainspirowany autorskim albumem Marka Grechuty. Wybór artysty na patrona imprezy nie był przypadkowy-śpiewający poeta, malarz kształtował wrażliwość wielu osób. Inicjatywa Impresji o interdyscyplinarnym charakterze, skierowana jest na różnorodne działania z zakresu edukacji kulturalnej, na które złożą się warsztaty: wokalne-laboratorium głosu, poetyckie-kreatywnego pisania, alternatywnych działań zzakończone pokazem "obrazy malowane światłem" oraz wydarzenia: realizacja dnia krakowskiego z udziałem laureatów Grechuta Festiwal, ogólnopolski konkurs piosenki, którego podsumowaniem będzie koncert finałowy. Niniejsze przedsięwzięcie kładzie nacisk na wyposażenie odbiorców-młodzieży powyżej 15 roku życia oraz osób dorosłych w kompetencje artystyczne i twórcze, dając tym samym przestrzeń do kształtowania poczucia, iż kultura jest nierozłącznym elementem rozwoju osobistego i społecznego.
Budżet projektu: 90036 zł, kwota dofinansowania: 62500 zł.

poRUSZone MIASTO!

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

poRUSZone MIASTO! Projekt zrodził się z potrzeby poruszenia, ożywienia miasta, tchnięcia nowej ożywczej materii w środowisko lokalne, zainteresowania i zainspirowania mieszkańców, włączenia w działania młodzieży, pobudzenia kreatywności. Poprzez stworzenie możliwości rozwoju uczestnikom projektu, ich ekspresję a następnie dotarcie z działaniami do dużej grupy mieszkańców chcemy zainteresować, skupić wokół wydarzeń projektu, zainspirować i zainteresować udziałem w poszczególnych wydarzeniach i w życiu kulturalnym w ogóle. Uzyskać trwałą wartość – poruszyć, wzbudzić potrzebę, zainspirować jak największą liczbę osób, aby udział w kulturze był postrzegany pozytywnie, jako ciekawy, wartościowy i potrzebny. Poprzez ruch w człowieku – każdym uczestniku projektu, jego aktywność i zaangażowanie wywołamy ruch w grupie który od środka będzie promieniował na zewnątrz – na lokalną społeczność. W tym celu podejmiemy szereg uzupełniających się działań edukacyjnych i artystycznych.
Budżet projektu: 41000 zł, kwota dofinansowania: 30000 zł.

 

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Kwota dofinansowania 15080 zł.

 

 

Fundacja Orange Akademia dla Bibliotek. Projekt wspomagający korzystanie z nowoczesnych technologii w pracy bibliotecznej np. na sfinansowanie kosztów dostępu do internetu. Kwota dofinansowania 1469,64 zł.

Zakup i montaż kasy biletowej oraz zakup sprzętu komputerowego do internetowej sprzedaży biletów w kinie Zodiak w Mrągowie

Współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach programu Rozwój kin - Modernizacja kin.

Celem projektu jest kontynuacja unowocześniania świadczenia usług kinowych dla mieszkańców Mrągowa, powiatu mrągowskiego oraz turystów odwiedzających okolice Mrągowa, podniesienie estetyki otoczenia sali kinowej. Projekt zakłada wymianę pomieszczenia kasy biletowej, nośników reklamowych (podświetlane gabloty reklamowe, kasetony i standy reklamowe), poprawę warunków pracy bileterów oraz zwiększenie niezawodności systemu internetowej sprzedaży biletów poprzez wyposażenie stanowiska kasowego w nowy sprzęt komputerowy niezbędny do sprzedaży biletów przez kasjerów i stanowiska dla administratora systemu (budowa wydarzeń filmowych,widowni). Wartość zadania 31300 zł, dofinasowanie ze strony PISF - 50%.

Remont Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kontynuacja projektu rozpoczętego w 2013 r. W bieżącym roku wykonane zostaną prace obejmujące remont elewacji budynku, wymianę orynnowania, remont muru oporowego, wykonanie przyłącza sanitarnego i wymianę oświetlenia zewnętrznego. Planowane koszty przedsięwzięcia w 2014 r. - 321000 zł, wartość dofinansowania ze strony MKiDN - 200000 zł.

 

Remont Biblioteki Miejskiej w Mrągowie funkcjonującej w CKiT

Remont realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek".

Kontynuacja projektu rozłożonego na lata 2013-2015. W bieżącym roku prace obejmą przystosowanie pomieszczeń bibliotecznych do korzystania przez osoby niepełnosprawne poprzez zamontowanie windy, wymianę instalacji elektrycznej w części bibliotecznej CKiT, remont pomieszczeń socjalno-sanitarnych oraz remont i adaptację sali Orbita do nowoczesnych form działalności bibliotecznej. Budżet projektu w zakresie przewidzianym do realizacji w 2014 r. to 521647 zł, dofinansowanie ze strony MKiDN - 487000 zł.

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Kwota dofinansowania 9860 zł.

 

 

Fundacja Orange Akademia dla Bibliotek. Projekt wspomagający korzystanie z nowoczesnych technologii w pracy bibliotecznej np. na sfinansowanie kosztów dostępu do internetu. Kwota dofinansowania - 2 519,43 zł.

Cyfryzacja kina Zodiak w CKiT w Mrągowie

Projekt realizowany był przy dofinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w ramach Programu Operacyjnego Rozwójkin. Priorytet II.Cyfryzacja kin.

Kino Zodiak dostosowano do cyfrowego standardu wyświetlania filmów. Dzięki dofinansowaniu zlikwidowano ryzyko zaprzestania prowadzenia działalności filmowej z przyczyn technologicznych. W ramach projektu zakupiono zestaw sprzętu cyfrowego w systemie pasywnym składający się z: cyfrowego projektora kinowego Barco II generacji, w systemie pasywnym, 2K lub 4K w standardzie DCI, układ do projekcji 3D, serwer kinowy MediaBlok Barco/Doremi, procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł, obiektyw do projektora cyfrowego, lampę ksenonową o odpowiedniej mocy dla projekcji cyfrowych, w tym 3D, panel sterujący projektora, stolik pod zestaw cyfrowy, okulary pasywne jednorazowego użytku do systemu 3D, ekran kinowy "srebrny-metalizowany" typ Spectral 3D wraz z ramą ekranową, okienko projekcyjne. Zainstalowany kinowy sprzęt cyfrowy zintegrowano z funkcjonującym już wcześniej w kinie Zodiak cyfrowym systemem dźwiękowym Dolby Digital EX.
Wartość zakupionego sprzętu - 246694 zł. Projekt współfinansowany był w 44,3% przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

 

Remont Centrum Kultury i Turystyki

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt realizowany jest w ramach priorytetu ,,Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura domów kultury”. Jego celem jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury. Projekt realizowany będzie w latach 2013-1015 i wpłynie na poprawę stanu technicznego i estetyki  budynku oraz jego otoczenia. W 2013 roku wykonane zostaną prace związane z izolacją przeciwwilgociową budynku, a w dwóch kolejnych odnowiona elewacja, murek wokół CKiT, oświetlenie i wymieniona na polbruk nawierzchnia przed budynkiem. Wartość prac przewidzianych do wykonania w 2013 r. to 268000 zł. Kwota dofinansowania w tym roku to 200000 zł.

 

 

Remont Biblioteki Miejskiej w Mrągowie funkcjonującej w CKiT

Remont realizowany jest w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet "Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek".

Remont Biblioteki Miejskiej w Mrągowie funkcjonującej w CKiT zaplanowano na lata 2013-2015. Realizacja projektu rozpocznie się w drugiej połowie 2013 roku. Strategicznym celem programu jest poprawa stanu bibliotek publicznych w kraju oraz przekształcenie ich w nowoczesne centra dostępu do wiedzy, kultury oraz ośrodki życia społecznego, a także wprowadzenie systemu certyfikującego dla bibliotek „Certyfikat Biblioteka+”
Przyznane środki pozwolą na poszerzenie oferty dla czytelników oraz mieszkańców naszego miasta, poprawią estetykę, funkcjonalność, przystosują pomieszczenia biblioteczne do korzystania przez osoby niepełnosprawne, m.in. poprzez zamontowanie windy i platformy przychodowej. Dzięki otrzymanej dotacji oraz planowanym zmianom w funkcjonowaniu biblioteki możliwe będzie spełnienie określonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Książki kryteriów, które pozwolą na uzyskanie certyfikatu Biblioteka+, będącego znakiem jakości biblioteki publicznej.
Całkowity budżet projektu: 910000 zł. Kwota dofinansowania: 680000 zł, w tym w 2013 roku - 105000 zł.

 

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Kwota dofinansowania 10470 zł.

 

Fundacja Orange Akademia dla Bibliotek. Projekt wspomagający korzystanie z nowoczesnych technologii w pracy bibliotecznej np. na sfinansowanie kosztów dostępu do internetu. Kwota dofinansowania - 3569,13 zł.

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Kwota dofinansowania 10360zł.

 

 

Fundacja Orange Akademia dla Bibliotek. Projekt wspomagający korzystanie z nowoczesnych technologii w pracy bibliotecznej, pozwalał na sfinansowanie kosztów dostępu do internetu. Kwota dofinansowania
- 1298,69 zł.

Impresje artystyczne „Śpiewające obrazy”

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Impresje artystyczne „Śpiewające obrazy” to projekt warsztatowo-konkursowy zainspirowany autorskim albumem Marka Grechuty. Inicjatywa Impresji o interdyscyplinarnym charakterze, skierowana jest na działania z zakresu edukacji kulturalnej, na które składają się: warsztaty wokalno-interpretacyjne, warsztaty alternatywnych działań plastycznych (graffiti i street art’u), warsztaty poetyckie zakończone happeningiem oraz konkurs na interpretację piosenki Marka Grechuty, którego zwieńczeniem jest występ laureatów oraz koncert zespołu "Raz, Dwa, Trzy". Przedsięwzięcie skierowane jest do młodzieży powyżej 15 roku życia i osób dorosłych. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na kontynuowanie wartościowej inicjatywy, która poprzez wszechstronne działania z udziałem wyśmienitych ekspertów, artystów będzie motywowała lokalną i ponadlokalną społeczność do twórczych zachowań, rozwijania umiejętności i kreatywności, a także dzięki koncertowi kończącemu cały projekt stworzy mieszkańcom Mrągowa i okolic możliwość kontaktu ze sztuką na najwyższym poziomie.
Budżet projektu: 53560 zł, kwota dofinansowania: 30000 zł.

Kłobukowym szlakiem

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Kłobukowym szlakiem" to projekt dwuetapowy, który ma na celu zapoznanie uczestników projektu z kulturą i sztuką regionalną Warmii i Mazur, odkrywanie korzeni i wartości kulturowych, budzenie lokalnego patriotyzmu i tożsamości regionalnej, popularyzację różnorodnych form kultury ludowej w tym zapoznanie uczestników z tradycyjnymi rzemiosłami związanymi z regionem Warmii i Mazur.
Cele te osiągnięte zostaną poprzez aktywny kontakt uczestników z twórcami ludowymi, wyjazdy kulturoznawcze do muzeów etnograficznych, udział w warsztatach rękodzielniczych, gromadzenie dokumentacji z przebiegu projektu (folder "Lekcja etnografii"), tworzenie własnych rękodzieł oraz podsumowujące prezentacje efektów pracy warsztatowej podczas dużych wydarzeń kulturalnych promujących sztukę i kulturę regionu (Wojewódzki Przegląd Rękodzieła Artystycznego oraz Jarmark Świętego Mikołaja).
W projekcie uczestniczy młodzież z mrągowskich szkół oraz mieszkańcy Mrągowa i okolic, natomiast jego odbiorcami są również uczestnicy Wojewódzkiego Przeglądu Rękodzieła Artystycznego i Jarmarku Świętego Mikołaja, w tym turyści odwiedzajacy Mrągowo. Do współpracy zaproszono specjalistów z zakresu etnografii i kulturoznawstwa z Węgorzewskiego Muzeum Kultury Ludowej, Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku, Muzeum Warmii i Mazur oddział w Mrągowie oraz uznanych twórców ludowych kultywujący tradycyjne rzemiosła zrzeszenych w Stowarzyszeniu Twórców Ludowych oddział warmińsko-mazurski.
Budżet projektu: 42000 zł, kwota dofinansowania: 25000 zł.

Zakup sprzętu nagłaśniającego do Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt zakłada poprawę warunków funkcjonowania Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie poprzez zakup profesjonalnego zestawu sprzętu nagłaśniającego służącego działalności kulturalnej i edukacyjnej, składającego się z: kolumn szerokopasmowych, kolumn niskotonowych, wzmacniaczy mocy, cyfrowego procesora głośnikowego, okablowania głośnikowego oraz laptopa ze specjalistycznym oprogramowaniem do obróbki dźwięku.
Budżet projektu: 66000 zł, kwota dofinansowania: 20000 zł.

 

Remont sali kinowej Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach programu Rozwój kin - Modernizacja kin.

Remont sali kinowej Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie w zakresie ocieplenia szybu scenicznego, docieplenia dachu nad częścią ekranową oraz wymianą orynnowania. Budżet projektu: 95000 zł, kwota dofinansowania: 30000 zł.

 

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Kwota dofinansowania 10230zł.

 

Fundacja Orange Akademia dla Bibliotek. Projekt wspomagający korzystanie z nowoczesnych technologii w pracy bibliotecznej, pozwalał na sfinansowanie kosztów dostępu do internetu. Kwota dofinansowania - 2619,16 zł.

Chopin - Tak Go widzę dzisiaj

Projekt synkretyczny, który łączy w sobie działania muzyczne, taneczne, plastyczne i fotograficzne, inspirowane twórczością i osobą Fryderyka Chopina, które stanowiły program obchodów Roku Chopinowskiego 2010 w Mrągowie. Główne przedsięwzięcia artystyczne datowały się między 1 marca a 17 października, czyli datą narodzin i śmierci Fryderyka Chopina. W ramach projektu odbyły się 3 koncerty oraz wystawa plenerowa. Utworzone zostały także trzy grupy warsztatowe których owocem pracy były: spektakl tańca współczesnego „…podmuchy, porywy…”, wystawa plastyczna, scenografia koncertu finałowego i wystawa fotograficznafotograficzna. Budżet projektu: 46740 zł, kwota dofinansowania 30000 zł.

 

Prezentacje Tańca współczesnego "Młode Formy 1"

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt ma na celu stworzenie możliwości prezentacji twórczości amatorskim grupom tańca współczesnego oraz wymiany doświadczeń; rozwijanie kreatywności oraz zdobywanie umiejętności przez dzieci i młodzież oraz instruktorów poprzez udział w warsztatach, oglądanie profesjonalnych spektakli tanecznych oraz uczestnictwo w alternatywnych działaniach artystycznych. Kwota dofinansowania 30000 zł.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Kwota dofinansowania 5190 zł.

 

Fundacja Orange Akademia dla Bibliotek. Projekt wspomagający korzystanie z nowoczesnych technologii w pracy bibliotecznej, pozwalał na sfinansowanie kosztów dostępu do internetu, szkoleń informatycznych, zakupu programu LEX. Kwota dofinansowania - 3 048,78 zł.

  

Wymiana trwałego wyposażenia sali kinowej CKiT w Mragowie

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Projekt współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach programu Rozwój kin - Modernizacja kin.

Projekt zakłada rozszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej i działalności edukacyjnej Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, zwłaszcza w dziedzinie teatralnej i tanecznej. Poprawa warunków funkcjonowania placówki nastąpi poprzez zakup foteli teatralnych, wykładziny baletowej i dywanowej, kotary scenicznej, miksera do świateł, reflektorów scenicznych, ekranu kinowego i sklejarki do taśmy filmowej.
Budżet projektu: 151136 zł, kwota dofinansowania MKiDN 50000 zł, PISF 31000 zł.

 

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Kwota dofinansowania 4640 zł.

  

Szansa na równy start - II edycja

Projekt, mający na celu rozwój edukacji teatralnej skierowany był do 300 dzieci z mrągowskich przedszkoli i szkół. W ramach projektu zorganizowane zostały spektakle teatralne, wycieczka do Teatru Lalek w Olsztynie, konkurs na wykonanie kukiełek oraz spotkania z aktorami, reżyserami, scenografami pod hasłem "Poznajemy ciekawe zawody". Wartość dofinansowania 49997 zł.

Jarmark św. Mikołaja

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt nawiązuje do organizowanych od XVI w. w Mrągowie dorocznych Jarmarków św. Mikołaja. Projekt, poprzez zabawę i edukację kierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych, ma inspirować do poszukiwań i odtworzenia dawnych zwyczajów i obrzędów związanych ze Świętami Bożego Narodzenia na Mazurach i Warmii. Na program Jarmarku złożyły się: inscenizacje scenek bożonarodzeniowych, wystawa szopek, kiermasz ozdób świątecznych, prezentacje stołów wigilijnych, konkursy, pokazy, koncerty, zabawa ze św. Mikołajem. Kwota dofinansowania: 11000 zł.

Impresje artystyczne „Śpiewające obrazy”

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Spiewające Obrazy to projekt warsztatowo-konkursowy zainspirowany autorskim albumem Marka Grechuty. Inicjatywa Impresji o interdyscyplinarnym charakterze, skierowana jest na działania z zakresu edukacji kulturalnej, na które złożą się: warsztaty wokalno-interpretacyjne, warsztaty alternatywnych działań plastycznych (graffiti i street art’u), warsztaty poetyckie zakończone happeningiem oraz konkurs na interpretację piosenki Marka Grechuty, którego zwieńczeniem był występ laureatów oraz koncert Grzegorza Turnaua. Kwota dofinansowania: 20380 zł.

 

 

Wymiana foteli kinowych i systemu nagłaśniającego w sali kinowej CKiT w Mrągowie

Projekt współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej w ramach programu Rozwój kin - Modernizacja kin.

Wymieniono zniszczoną wykładzinę dywanową, zakupiono i zamontowano 273 fotele kinowe, zamontowano cyfrowy system nagłaśniający Dolby Digital EX. Budżet projektu: 248290 zł, kwota dofinansowania 50022 zł.

 

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Kwota dofinansowania 12778 zł.

 

Szansa na równy start

Projekt, mający na celu rozwój edukacji teatralnej skierowany był do 300 dzieci z mrągowskich przedszkoli i szkół. W ramach projektu zorganizowane zostały spektakle teatralne, wycieczka do Teatru Lalek w Olsztynie, konkurs na wykonanie kukiełek oraz spotkania z aktorami, reżyserami, scenografami pod hasłem "Poznajemy ciekawe zawody". Wartość dofinansowania 49935 zł.

12. Festiwal Kultury Kresowej

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt służy popularyzacji twórczości ludowej, pielęgnowaniu oraz zachowaniu tradycji i dziedzictwa kulturowego, prezentacji dorobku artystycznego zespołów kresowych. Około 500 wykonawców z Litwy, Białorusi i Ukrainy, podczas trzydniowego pobytu Mrągowie, ma możliwość osobistych spotkań, wymiany doświadczeń, kontaktu z bliskimi i znajomymi, zwiedzania Ojczyzny. Punktem kulminacyjnym trzydniowych występów i prezentacji festiwalowych jest koncert galowy w mrągowskim amfiteatrze. Kwota dofinansowania w 2006 r. wyniosła 25000 zł.

 

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

Kwota dofinansowania: 2007 r. - 14180 zł, 2006 r. - 11990 zł, 2005 r. - 19244 zł, 2004 r. - 4 931zł.