Informujemy, że ogłoszenia dot. zamówień powyżej kwoty 130000 zl zamieszczane są bezpośrednio w BIP

 

II zaproszenie do składania ofert na "Wykonanie prac przeciwpożarowych w budynku Mrągowskiego Centrum Kultury" (II etap)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy

3. Dodatkowe informacje:

3a. Ekspertyza (pdf) wraz z załącznikami graficznymi (pliki w formacie dwg)

3b. Postanowienie KW PSP

3c. Decyzja KP PSP w Mrągowie

4c. Protokół kontrolny KP PSP w Mrągowie z dn. 9.12.2022 r.

Ogłoszono: 15.05.2023 r.

Poniżej pomocniczo zamieszczamy wcześniej opracowaną dokumentację projektową związaną z remontem budynku MCK (całościowa):

1. Projekt remontu CKiT
2. Projekt wykonawczy
3. Przedmiary
4. Specyfikacje

  

Zaproszenie do składania ofert na wystawienie własnych urządzeń pod działalność rekreacyjno-rozrywkową (wesołe miasteczko) wraz z obsługą podczas Pikniku Country w Mrągowie w dniach 28-30 lipca 2023 r. 

Załączniki:

Wzór umowy


Mapka (ul. Sobczyńskiego)

Mapka (Plac Unii Europejskiej)

Zdjęcie (ul. Sobczyńskiego)

Zdjęcie (Plac Unii Europejskiej)

Ogłoszono: 26.04.2023 r.

Mrągowskie Centrum Kultury informuje, żę na zaproszenie do składania ofert z dnia 26.04.2023 r. na wystawienie własnych urządzeń pod działalność rekreacyjno-rozrywkową (wesołe miasteczko) wraz z obsługą podczas Pikniku Country w dniach 28-30.07.2023r. przy ul. Sobczyńskiego oraz pasażu Placu Unii Europejskiej wpłynęła jedna oferta. Ofertę  złożyła firma EURO-BIS Bohdan Krysiński, 96-300 Żyrardów, ul. Sikorskiego 12/4, NIP: 838-126-61-46 na kwotę 6150 zł brutto. 

Ogłoszono, dnia 24.05.2023 r. 


Zaproszenie do składania ofert na wyłączność obsługi sprzedaży piwa podczas Pikniku Country na Placu Unii Europejskiej.

Załączniki:

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Mrągowskie Centrum Kultury informuje, żę na zaproszenie do składania ofert z dnia 14.04.2023 r. na wyłączność sprzedaży piwa podczas imprezy plenerowej Piknik Country w Mieście w dniach 28-30.07.2023r. , wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma No1 Eventu Izabela Cendrowicz, 05-660 Warka, ul. Niemojewska 17/1 na kwotę 13013 zł brutto. 

Ogłoszono, dnia 24.04.2023 r. 

Zaproszenie do składania ofert na "Wykonanie prac przeciwpożarowych w budynku Mrągowskiego Centrum Kultury" (II etap)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy

3. Dodatkowe informacje:

3a. Ekspertyza (pdf) wraz z załącznikami graficznymi (pliki w formacie dwg)

3b. Postanowienie KW PSP

3c. Decyzja KP PSP w Mrągowie

4c. Protokół kontrolny KP PSP w Mrągowie z dn. 9.12.2022 r.

Ogłoszono: 5.04.2023 r.

Poniżej pomocniczo zamieszczamy wcześniej opracowaną dokumentację projektową związaną z remontem budynku MCK (całościowa):

1. Projekt remontu CKiT
2. Projekt wykonawczy
3. Przedmiary
4. Specyfikacje

 

ZAPROSZENIE do składania ofert na obsługę techniczną imprez organizowanych przez Mrągowskie Centrum Kultury w zakresie nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego na sezon 2023.

Załączniki:
- informacja ogólna i zestawienie wymogów technicznych - zał. 1
- warunki techniczne amfiteatru nad jeziorem Czos (plan amfiteatru – liczba miejsc 5280; rzut sceny z wymiarami) -
zał. 2 i zał. 2a
- rider Dawid Kwiatkowski - zał. 3 - dźwiek, zał. 3a- światlo
- rider zespołu Bakshish - zał. 4 
- zestawienie wymogów technicznych Plac Unii Europejskiej - zał. 5
- wymiary sceny, zdjęcie amfiteatr Plac Unii Europejskiej - zał. 6
- rider zespołu Kombi - zał. 7 - dźwięk , zał. 7a - światło 
- rider Novika - zał. 8

- Festiwal Kultury Kresowej w dniach 20-21.08.2022 w amfiteatrze nad jeziorem Czos (informacja ogólna i techniczna) - zał. 9
- formularz oferty 2023

Ogłoszono: 23.03.2023


Mrągowskie Centrum Kultury informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 23.03.2023 r. na Obsługa techniczna imprez organizowanych przez Mrągowskie Centrum Kultury w zakresie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego w sezonie 2023 , wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma: Astral Grzegorz Łapczyński, 01-993  Warszawa, ul. Redecka 3.  Wartość oferty 135177,00 zł za wykonanie całości zamówienia.

 Mrągowo, dn. 31.03.2023 r.

 

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zabezpieczenia porządkowego imprez organizowanych przez Mrągowskie Centrum Kultury w sezonie 2023

Załączniki:

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wykaz godzin

Ogłoszono dnia: 09.03.2023

Mrągowskie Centrum Kultury informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 9.03.2023r. na zabezpieczenie porządkowe imprez organizowanych przez Mrągowskie Centrum Kultury w sezonie 2023, wpłynęły dwie oferty. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma Elephant Group Kacprzycki Łukasz, Mojtyny 31/3, 11-300 Biskupiec. Wartość oferty 38,00 zł brutto za jedną godzinę pracy pracownika ochrony. 

Ogłoszono dnia 17.03.2023r. 

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zabezpieczenia porządkowego imprez organizowanych przez Mrągowskie Centrum Kultury w sezonie 2023

Załączniki:

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wykaz godzin

Ogłoszono dnia: 27.02.2023

Mrągowskie Centrum Kultury informuje, że na podstawie pkt 9 zaproszenia do składania ofert na zabezpieczenie porządkowe imprez organizowanych przez Mrągowskie Centrum Kultury na sezon 2023 z  dnia 27.02.2023 r., unieważnia postępowanie.

 

 Mrągowo, dnia 6.03.2023r.Ogłoszenie w sprawie sprzedaży zbędnego majątku, będącego na wposażeniu Mrągowskiego Centrum Kultury:

- Volkswagen T4 1997r.

 Ogłoszono: 23.01.2023

Mrągowskie Centrum Kultury informuje, że na ogłoszenie z dnia 23.01.2023r. odnośnie sprzedaży zbędnego majątku Mrągowskiego Centrum Kultury -  samochodu Volkswagen T4 z 1997r. wpłynęły 3 oferty.

Najwyższą ofertę zaproponowała Firma Handlowo Usługowa  „ITP” Jacek Dziankowski na kwotę 4158zł brutto.

Ogłoszono 1.02.2023 r.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek

Ogłoszono: 19.12.2022 r.

Załączniki:

załącznik nr 1 - Wykaz zapotrzebowania tuszy i tonerów drukarek oraz papieru w ciągu roku.

załącznik nr 2 - Umowa

Mrągowskie Centrum Kultury informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 19 grudnia 2022r. na dostawę artykułów biurowych, wpłynęły 3 oferty. Firma Sigma ze względu na zbyt dużą rozbieżność cenową  względem pozostałych ofert i cen rynkowych danych produktów oraz niewystarczające tego uzasadnienie  nie została wzięta  pod uwagę. Ostatecznie najkorzystniejszą cenowo w stosunku do oferowanych produktów ofertę złożyła firma: Hurtownia papiernicza „U Witka” 11-700 Mrągowo, ul. Piaskowa 1C.  Wartość oferty 9619,51 zł 

Ogłoszono: 02.01.2023 r.

 

II zaproszenie do składania ofert na dostawę używanego samochodu dostawczego do 3,5 tony

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy

Ogłoszono: 23.08.2022 r.

Mrągowskie Centrum Kultury informuje, że na podstawie pkt. 12 zaproszenia z dnia 22.08.2022 r. do składania ofert na „Zakup i dostawę używanego samochodu dostawczego do 3,5 tony”, unieważnia postępowanie. Wpłynęły 2 oferty, w tym jedna nie spełniała warunków zaproszenia. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (pdf)

Ogłoszono: 2.09.2022 r.

 

II zaproszenie do składania ofert na wykonanie oraz dostarczenie gablot wystawowych

Ogłoszono: 23.08.2022 r.

Zestawienie ofert (pdf)

Ogłoszono: 2.09.2022 r.

  

Zaproszenie do składania ofert na dostawę używanego samochodu dostawczego do 3,5 tony

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy

Ogłoszono: 15.07.2022 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie oraz dostarczenie gablot wystawowych.

Ogłoszono: 17.06.2022 r.

Zestawienie ofert na wykonanie i dostarczenie gablot wystawowych

Ogłoszono:1.07.2022 r.

Mrągowskie Centrum Kultury informuje, że na podstawie pkt. 2 ppkt.6  zaproszenia z dnia 17.06.2022 r. do składania ofert na wykonanie oraz dostarczenie gablot wystawowych, unieważnia postępowanie. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (pdf)

Ogłoszono: 29.07.2022 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na wystawienie własnych urządzeń pod działalność rekreacyjno-rozrywkową (wesołe miasteczko) wraz z obsługą podczas Pikniku Country w Mrągowie w dniach 29-31 lipca 2022 r. 

Załączniki:

Wzór umowy:

Mapka (ul. Sobczyńskiego)

Mapka (Plac Unii Europejskiej)
Zdjęcie (ul. Sobczyńskiego)

Zdjęcie (Plac Unii Europejskiej)

Ogłoszono: 21.04.2022 r.

 

ZAPROSZENIE do składania ofert na obsługę techniczną imprez organizowanych przez Mrągowskie Centrum Kultury w zakresie nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego

Załączniki:
- informacja ogólna i zestawienie wymogów technicznych - zał. 1
- warunki techniczne amfiteatru nad jeziorem Czos (plan amfiteatru – liczba miejsc 5280; rzut sceny z wymiarami) -
zał. 2 i zał. 2a
- rider zespołu ØRGANEK - zał. 3 - dźwiek, zał. 3a- światlo
- rider zespołu Żurkowski - zał. 4 (z zastrzeżeniem, że riderem nadrzędnym jest rider zespołu Ørganek)
- postanowienia z umowy - zał. 5
- rider zespołu HLA TRANSPLANT - zał. 6
- rider Margaret - zał. 7, zał. 7a
- Festiwal Kultury Kresowej w dniach 20-21.08.2022 w amfiteatrze nad jeziorem Czos (informacja ogólna i techniczna) - zał. 8
- formularz oferty 2022

Ogłoszono: 07.04.2022

Mrągowskie Centrum Kultury informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 07.04.2022 r. na Obsługa techniczna imprez organizowanych przez Mrągowskie Centrum Kultury w zakresie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego , wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma: Astral Grzegorz Łapczyński, 01-993  Warszawa, ul. Redecka 3.  Wartość oferty 101 475,00 zł za wykonanie całości zamówienia.

 Mrągowo, dn. 19.04.2022 r.

 

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zabezpieczenia porządkowego imprez organizowanych przez Mrągowskie Centrum Kultury w sezonie 2022

Załączniki:

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wykaz godzin

Ogłoszono dnia: 10.03.2022

Mrągowskie Centrum Kultury informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 10.03.2022 r. na Zabezpieczenie porządkowe imprez organizowanych  lub współorganizowanych przez Mrągowskie Centrum Kultury, wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma: Defense Security Agencja Ochrony Osób i Mienia Natalia Wojno, 15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 14/27.  Wartość oferty 36, 00 zł brutto za jedną godzinę pracy pracownika ochrony.

Mrągowo, dn. 23.03.2022 r.

 

Zaptyanie ofertowe „Budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Mrągowskiego Centrum Kultury przy ul. Warszawskiej 26” (pdf)

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy

3. Dodatkowe informacje:

3a. Ekspertyza (pdf) wraz z załącznikami graficznymi (pliki w formacie dwg)

3b. Postanowienie KW PSP

3c. Decyzja KP PSP w Mrągowie

Ogłoszono: 9.03.2022 r.

Mrągowskie Centrum Kultury informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 09.03.2022 r. na budowę instalacji ppoż. w budynku Mrągowskiego Centrum Kultury, wpłynęła 1 oferta. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma: APE CONSTRUCTION Sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk.  Wartość oferty 81795,00 zł brutto.

Ogłoszono: 14.03.2022 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na piec do wypału ceramiki (piec fabrycznie nowy, nieużywany)

Ogłoszono: 29.12.2021 r.

Mrągowskie Centrum Kultury informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 29 grudnia 2021 r. na piec do wypału ceramiki - piec fabrycznie nowy, nieużywany, wpłynęła 1 oferta. Ofertę złożyła firma: : Marcin Tesmer A&T CERAMIKA, Przy Agorze 17 lok 2, 01-960 Warszawa. Wartość oferty 16458,00 zł brutto.

Ogłoszono: 04.01.2022 r.

 

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek

Ogłoszono: 21.12.2021 r.

Załączniki:

załącznik nr 1 - Wykaz zapotrzebowania tuszy i tonerów drukarek oraz papieru w ciągu roku.

załącznik nr 2 - Umowa

 

Mrągowskie Centrum Kultury informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia  21 grudnia .2021 r. na dostawę artykułów biurowych, wpłynęły 3 oferty. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma: Anra Rafał Rogalski, ul. Olsztyńska 65/10, 11-001 Dywity. Wartość oferty 15744,93 zł brutto  za dostawę artykułów biurowych

 Ogłoszono:  29.12.2021 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek

Ogłoszono: 06.12.2021 r.

Załączniki:

załącznik nr 1 - Wykaz zapotrzebowania tuszy i tonerów drukarek oraz papieru w ciągu roku.

załącznik nr 2 - Umowa

 

Mrągowskie Centrum Kultury informuje, że na podstawie punktu 6 zaproszenia do składania ofert na dostawę artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek z dnia 6 grudnia 2021 r., zamyka postępowanie bez wyboru oferty.

Ogłoszono: 17.12.2021 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na wystawienie własnych urządzeń pod działalność rekreacyjno-rozrywkową (wesołe miasteczko) wraz z obsługą podczas Pikniku Country w Mrągowie w dniach 23-25 lipca 2021 r. 

Załączniki:

Wzór umowy:

Mapka (ul. Sobczyńskiego)
Mapka (Palc Unii Europejskiej)
Zdjęcie (ul. Sobczyńskiego)
Zdjęcie (Plac Unii Europejskiej)

Ogłoszono: 2.06.2021 r.

 

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży zbędnego majątku, będącego na wposażeniu Mrągowskiego Centrum Kultury:

- MTD traktor OPTIMAL LG 200H wraz z zaczepem i 2 szczotkami

 Ogłoszono: 24.05.2021

 

ZAPROSZENIE do składania ofert na obsługę techniczną imprez organizowanych przez Mrągowskie Centrum Kultury w zakresie nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego

Załączniki:
- informacja ogólna i zestawienie wymogów technicznych - zał. 1
- warunki techniczne amfiteatru nad jeziorem Czos (plan amfiteatru – liczba miejsc 5280; rzut sceny z wymiarami) -
Zał. 2 i zał. 2a
- rider MESAJAH - zał. 3 - dźwiek, zał. 3a- światlo
- rider MROZU - zał. 4 - dźwięk, zał. 4a - światło
- informacja ogólna i zestawienie wymogów technicznych (oświetlenie pl. Unii Europejskiej) - zał. 5 
- warunki techniczne sceny na Placu Unii Europejskiej (zdjęcie, wymiary) - zał. 6
- rider BARANOVSKI - zał. 7
- rider BARTEK KRÓLIK - zał. 8
- oświadczenie dot. riderów Baranovski/Królik - Zał. 9
- rider KOLOROWE GITARY -  zał. 10
- rider THE BACKWARDS - zał. 11
- Festiwal Kultury Kresowej (informacja ogólna i techniczna) - zał.12
- formularz oferty 2021

Ogłoszono: 01.04.2021 r.

 

Mrągowskie Centrum Kultury informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 01.04.2021 r. na obsługę imprez w zakresie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma: Astral Grzegorz Łapczyński, 01-993 Warszawa, ul. Radecka 3. Wartość oferty 61377,00 zł brutto (49900 zł + VAT).

Ogłoszono: 28.04.2021 r.

 

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zabezpieczenia porządkowego imprez organizowanych przez Mrągowskie Centrum Kultury w sezonie 2021

 

Załączniki:

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Wykaz godzin

Ogłoszono dnia: 29.03.2021

 

Mrągowskie Centrum Kultury informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 29.03.2021 r. na "Zabezpieczenie porządkowe imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Mrągowskie Centrum Kultury", wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma: Defense Security Agencja Ochrony Osób i Mienia Natalia Wojno, 15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 14/27.  Wartość oferty 40,00 zł brutto za jedną godzinę pracy pracownika ochrony.

Ogłoszono: 19.04.2021 r.

 

Ogłoszenie w sprawie sprzedaży zbędnego majątku, będącego na wposażeniu Mrągowskiego Centrum Kultury

1. Kinowy sprzęt nagłośnieniowy

   - ogłoszenie
   - 
zdjęcie 1, zdjęcie 2, zdjęcie 3, zdjęcie 4, zdjęcie 5, zdjęcie 6, zdjęcie 7, zdjęcie 8

2. Rowery turystyczne

   - ogłoszenie
   - 
zdjęcie 1

3. Maszyny tokarskie

   - ogłoszenie
   - 
zdjęcie 1

Ogłoszono: 22.02.2021

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Ogłoszono: 27.01.2021

 

 
Załącznik:

Ogłoszono: 21.10.2020 r.

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 21.10.2020 r. na wynajem 3 kontenerów biurowych w okresie 24.11.2020 - 28.02.2021r., o wymiarach: wysokość 2540mm, szerokość 2435mm, długości 6055mm, ze ścianą działową oddzielającą przestrzeń biurowo-szatniową od korytarza i szatni, z oknami i roletami antywłamaniowymi, podwójnymi lampami jarzeniowymi, grzejnikami z termostatem oraz podwójnymi gniazdami wtykowymi w każdym kontenerze, wpłynęły 3 oferty.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma: Toi Toi Polska Sp. z o.o., 03 – 044 Warszawa ul. Płochocińska 29. Wartość oferty 12994,95 zł brutto.

Ogłoszono: 3.11.2020 r.

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie jest organizatorem letnich imprez kulturalnych odbywających się w Mrągowie. Zapraszamy Państwa do udziału w imprezach na terenie Placu Unii Europejskiej w centrum miasta, niedaleko budynku CKiT. Informacje o terminach imprez i godzinach można znaleźć w załączniku "zaproszenie - sezon". 
Informujemy, że ze względu na organizowany Festiwal Smaków Food trucków w czasie Dni Mrągowa, stoiska gastronomiczne ograniczone będą tylko do wybranego asortymentu, szczegóły zawarte są w załączniku - zaproszenie. Pozostałe imprezy letnie pozostają bez zmian.
 
Zapraszmy do zapoznania się z naszą ofertą. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny tel (89) 743 34 52 lub mailowy: l.melnicki@ckit.mragowo.pl lub referentadm@ckit.mragowo.pl
 
W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie należy wypełnić druk zamówienia w części rezerwacja stoiska handlowego i wysłać podpisany skan na jeden z wyżej wymienionych adresów mailowych.
 
Załączniki:
mapka
pasaż (foto1)
pasaż (foto2)
 
Ogłoszono: 13.03.2020r. 
 
 
Informujemy, że termin nadsyłania ofert przedłużony został do 18.03.2020 r. do godz. 10.00. 
 
Załączniki:
- informacja ogólna i zestawienie wymogów technicznych - załącznik nr 1
- warunki techniczne amfiteatru nad jeziorem Czos (plan amfiteatru – liczba miejsc 5280; rzut sceny z wymiarami) - załącznik nr 2 i załącznik nr 2a
- rider BARANOVSKI - załącznik nr 3 
- rider AGNIESZKA CHYLIŃSKA - załącznik nr 4 załącznik nr 4a
- informacja ogólna i zestawienie wymogów technicznych (oświetlenie pl. Unii Europejskiej) - załącznik nr 5 
- warunki techniczne sceny na Placu Unii Europejskiej (zdjęcie, wymiary) - załącznik nr 6
- rider REGGAESIDE - załącznik nr 7 
- rider BARTEK KRÓLIK -  załącznik nr 8 
- rider BUDKA BAND - załącznik nr 9
- rider DWA PLUS JEDEN - załącznik nr 10
- Festiwal Kultury Kresowej (informacja ogólna i techniczna) - załącznik nr 11
Formularz oferty
 
Ogłoszono: 02.03.2020 r.
 
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 02.03.2020 r.  na obsługę imprez w zakresie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego wpłynęły 3 oferty. Jedna oferta została odrzucona (brak informacji o realizacji koncertów w obiektach typu amfiteatr z liczbą miejsc powyżej 3000 - niespełniony warunek określony w pkt. VI zaproszenia z dn. 2.03.2020 r.).
Najkorzystniejszą cenowo ofertę spełniającą kryteria określone w zaproszeniu z dn. 2.03.2020 r. złożyła firma: Tele i Radiomechanika w Zakresie Nagłaśniania Imprez Estradowych Bogdan Modzelewski. Wartość oferty 46950 zł + VAT, tj. 57748,50 zł brutto.
 
Ogłoszono: 20.03.2020 r.
 

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę cyfrowych systemów mikrofonów bezprzewodowych

Załączniki:

Specyfikacja urządzeń
formularz ofertowy

Ogłoszono: 26.02.2020 r. 

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie informuje, że na zaproszenie do składania ofert na  zakup i dostawę cyfrowych systemów mikrofonów bezprzewodowych  wpłynęły  2 oferty. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma: Polsound  sp. z o.o., ul. Brukowa 29, 05-092 Łomianki. Wartość oferty 70906,66 zł + VAT, tj. 87215,19 zł brutto.

Ogłoszono: 9.03.2020 r.

 

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zabezpieczenia porządkowego imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Turystyki w sezonie 2020

Załączniki:

Wykaz godzin
Formularz ofertowy
Wzór umowy

Ogłoszono: 5.02.2020 r.

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 05.02.2020 r. na zabezpieczenie porządkowe imprez organizowanych lub współorganizowanych przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma: Defense Security Agencja Ochrony Osób i Mienia Natalia Wojno, 15-222 Białystok, ul. Mickiewicza 14/27.  Wartość oferty 40,00 zł brutto za jedną godzinę pracy pracownika ochrony.

Ogłoszono: 21.02.2020 r.

  

Zaproszenie do składania ofert na wystawienie własnych urządzeń pod działalność rekreacyjno-rozrywkową (wesołe miasteczko) wraz z obsługą podczas Pikniku Country w Mrągowie w dniach 24-26 lipca 2020 r. 

Załączniki:

Wzór umowy: 
Mapka (ul. Sobczyńskiego)
Mapka (Palc Unii Europejskiej) 
Zdjęcie (ul. Sobczyńskiego)
Zdjęcie (Plac Unii Europejskiej)

Ogłoszono: 28.01.2020 r.

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie informuje, że na zaproszenie do składania ofert na wystawienie własnych urządzeń pod działalność rekreacyjno-rozrywkową (wesołe miasteczko) wraz z obsługą podczas Pikniku Country w Mrągowie w dniach 24-26 lipca 2020 r.  wpłynęła jedna oferta złożona przez Familia Land Michał Frątczak, ul. Ciosnowska 83, 95-100 Zgierz. Wartość oferty 10000 zł + VAT, tj. 12300,00 zł brutto.

Ogłoszono: 20.02.2020 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek

Ogłoszono: 07.01.2020 r.

Załączniki:

załącznik nr 1 - Wykaz zapotrzebowania tuszy i tonerów drukarek oraz papieru w ciągu roku.

załącznik nr 2 - Umowa

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie informuje, że na zaproszenie do składania ofert na dostawę artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma ANRA Rafał Rogowski, ul. Olsztyńska 65/10, 11-001 Dywity. Wartość oferty 12217,69 zł brutto.
 
Ogłoszono: 14.01.2020 r.
 
Ogłoszono:14.11.2019 r.
 
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 14.11.2019 r. na  dostawę i zakup 36 podestów scenicznych wpłynęło 6 ofert. Jedna oferta została odrzucona (zakres oferty nie zawierał wszystkich elementów zawartych w specyfikacji: brak 1 schodów, błędne uwzględnienie w kalkulacji liczby nóg teleskopowych).
Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma: Athletic sp. z o.o., 46-201 Kluczbork, ul. Katowicka 8A. Wartość 53710,66 zł brutto.
Ogłoszono:25.11.2019 r.
 
Ogłoszono:14.11.2019 r.
 
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 14.11.2019 r. na wykonanie stajenki do inscenizacji żłóbka bożonarodzeniowego wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego sp. z o.o.,
11-700 Mrągowo, ul. Przemysłowa 8. Wartość 16851,00 zł brutto.
Ogłoszono: 25.11.2019 r.
 
 
Zamieszczono: 24.10.2019 r.
 
Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 23.10.2019 r. na wynajem 3 kontenerów biurowych w okresie 29.11.2019 - 29.02.2020r., o wymiarach: wysokość 2540mm, szerokość 2435mm, długości 6055mm, ze ścianą działową oddzielającą przestrzeń biurowo-szatniową od korytarza i szatni, z oknami i roletami antywłamaniowymi, podwójnymi lampami jarzeniowymi, grzejnikami z termostatem oraz podwójnymi gniazdami wtykowymi w każdym kontenerze, wpłynęły 4 oferty.
Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma: CONTAINEX Container - Handelsgesellschaft m.b.H., AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NOE-Sued, Strasse 14. Wartosć oferty 13356,00 zł brutto.

Ogłoszono: 4.11.2019 r.

 

Wesołe miasteczko-urządzenia rekreacyjne

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie zaprasza firmy prowadzące działalność rekreacyjno-rozrywkową (wesołe miasteczko) do złożenia oferty na rozstawienie urządzeń rekreacyjnych podczas Pikniku Country w Mieście w dn. 26-28 lipca 2019 r.
Udostępniane miejsce, w bezpośrednim sąsiedztwie imprezy przy Placu Unii Europejskiej i ul. Sobczyńskiego, pozwala na ustawienie urzadzeń typu: autodrom, ławka, dmuchane zjeżdżalnie, eurobungee, karuzele i inne urządzenia.
Zainteresowane firmy prosimy o kontakt z Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, tel. 89 7433450 lub 89 7433452, e-mail:sekretariat@ckit.mragowo.pl.

Zamieszczono:16.07.2019 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na wystawienie własnych urządzeń pod działalność rekreacyjno-rozrywkową (wesołe miasteczko) wraz z obsługą (plik pdf)

Załączniki:
1.impreza: Piknik Country - mapka

2. imprezy: Piknik Country, Festiwal Kultury Kresowej -mapka

Ogłoszono: 12.06.2019 r.

 
 
Załączniki:
- informacja ogólna i zestawienie wymogów technicznych - załącznik nr 1
- warunki techniczne amfiteatru nad jeziorem Czos (plan amfiteatru – liczba miejsc 5280; rzut sceny z wymiarami) - załącznik nr 2 i załacznik nr 2a
- rider zespołu NATALIA NYKIEL - załącznik nr 3 i załącznik nr 3a
- rider zespołu GRZEGORZ HYŻY - załącznik nr 4, załącznik nr 4a i załącznik nr 4b
- informacja ogólna i zestawienie wymogów technicznych (oświetlenie pl. Unii Europejskiej) - załącznik nr 5
- warunki techniczne sceny na Placu Unii Europejskiej (zdjęcie, wymiary) - załącznik nr 6
- rider zespołu BOVSKA - załącznik nr 7 i załącznik nr 7a
- rider zespołu FUTURE FOLK - załacznik nr 8 i załącznik nr 8a
- rider zespołu SZAFA GRA - załącznik nr 9
- Festiwal Kultury Kresowej (informacja ogólna i techniczna) - załącznik nr 10
Formularz oferty
 
Ogłoszono: 6.05.2019 r.
 
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 6.05.2019 r. na  obsługę imprez w zakresie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego wpłynęły 3 oferty.
Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma: Astral Grzegorz Łapczyński, 01-993 Warszawa , ul. Radecka 3. Wartość oferty 61377,00 zł brutto.

Ogłoszono, 17.05.2019 r.
 
Ogłoszono: 29.03.2019 r.
Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie informuje, że zgodnie z pkt. VII.5 zapytania ofertowego z dn. 27.03.2019 r. zamyka postępowanie bez wybrania oferty.
Ogłoszono: 23.04.2019 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert na wystawienie własnych urządzeń pod działalność rekreacyjno-rozrywkową (wesołe miasteczko) wraz z obsługą (plik pdf)

Załączniki:
1.impreza: Piknik Country - mapka

2. imprezy: Dni Mrągowa, Piknik Country, Festiwal Kultury Kresowej -mapka

Ogłoszono: 28.03.2019 r.

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie informuje, że na zaproszenie z dn. 27.03.2019 r. do składania ofert na wystawienie własnych urządzeń pod działalność rekreacyjno – rozrywkową (wesołe miasteczko) wraz z obsługą podczas imprezy Piknik Country w Mieście w dniach 26-28.07.2019 r. wpłynęła jedna oferta cenowa:

1. EURO-BIS Bohdan Krysiński, ul. Sikorskiego 12/4, 96-300 Żyrardów. Wartość oferty 14000 zł.

Ogłoszono: 18.04.2019 r.

 

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zabezpieczenia porządkowego imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Turystyki w sezonie 2019

Załączniki:
1. Wykaz planowanych imprez ze specyfikacją godzin

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

Ogłoszono: 14.03.2019 r.

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert dotyczących zabezpieczenia porządkowego imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Turystyki w sezonie 2019 r. z dnia. 14.03.2019 r. wpłynęły 3 oferty.
Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma - DEFENSE SECURITY Agencja Ochrony Osób i Mienia Natalia Wojno, ul. Mickiewicza 14/27, 15-222 Białystok. Wartość oferty: 33,21 zł (brutto) za 1 rob/godz.
Ogłoszono: 29.03.2019 r.

  

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wybór najemcy lokalu gastronomicznego położonego w Mrągowie przy ul. Jaszczurcza Góra 10 (pod sceną amfiteatru nad jeziorem Czos (plik pdf)

Załącznik:

projekt umowy (plik doc)

Ogłoszono: 16.01.2019 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszono: 1.02.2019 r.

 

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie jest organizatorem letnich imprez kulturalnych odbywających się w Mrągowie. Zapraszamy Państwa do udziału w imprezach na terenie Placu Unii Europejskiej w centrum miasta, niedaleko budynku CKiT. Informacje o terminach imprez i godzinach można znaleźć w załączniku "zaproszenie - sezon". 

Informujemy, że ze względu na organizowany Festiwal Smaków Food trucków w czasie Dni Mrągowa, nie będziemy przyjmowali stoisk gastronomicznych, tylko stoiska handlowe. Pozostałe imprezy letnie pozostają bez zmian.

Chcemy zachęcić również do wystawienia stoiska podczas nowej imprezy, organizowanej na Placu Unii Europejskiej - Koncert Muzyki i Tańca Romów, odbywającej się w dniu 03.08.2019 r.

Zapraszmy do zapoznania się z naszą ofertą. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny tel (89) 743 34 52 lub mailowy: l.melnicki@ckit.mragowo.pl lub referentadm@ckit.mragowo.pl

W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie należy wypełnić druk zamówienia w części rezerwacja stoiska handlowego i wysłać podpisany skan na jeden z wyżej wymienionych adresów mailowych.

 

Załączniki:

zaproszenie - sezon

regulamin

umowa

cennik

rezerwacja stoisk

mapka

pasaż (foto1)

pasaż (foto2)

Ogłoszono: 08.04. 2019 r.  

 

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, ul. Warszawska 26 informuje, że posiada na zbyciu składnik majątku.
Przedmiotem zbycia jest deska (sosna) porozbiórkowa, ponad 10-letnia, do utylizacji, wymiary:4,5x13x400 cm (złączona w palety - 23 szt., razem ok. 3,2 m3). Informujemy, że w materiale znajdują się metalowe pozostałości: gwoździe lub wkręty.   
Zainteresowane zakupem osoby prosimy o składanie ofert w terminie do 08.08.2019 r. do godziny 12:00 w sekretariacie Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, lub email: sekretariat@ckit.mragowo.pl. Dodatkowe informacje – Michał Brzostek, tel. 601628016.

Zdjęcie

Ogłoszono:05.08.2019 r.

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie informuje, że w odpowiedzi na ogłoszenie z dn. 5.08.2019 r. wpłynęła 1 oferta złożona przez Zbigniewa Bałazego, zam. Baranowo. Proponowana cena zakupu 200 zł.

Ogłoszono:19.08.2019 r.

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę scenicznego sprzętu oświetleniowego (sprzęt fabrycznie nowy, nieużywany)

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 (min. parametry techniczne)

2. Formularz ofertowy

Ogłoszono: 4.12.2018 r.

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 04.12.2018 r. na zakup i dostawę scenicznego sprzętu oświetleniowego wpłynęły 3 oferty.
Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma: Show System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Mostowa 11, 61-854 Poznań. Wartość oferty 61813,00 zł brutto.

Ogłoszono: 7.12.2018 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na wynajem kontenerów na potrzeby funkcjonowania lodowiska sezonowego w Mrągowie w okresie 30.11.2018 r. - 28.02.2019 r.

Załączniki:

- ułożenie kontenerów

Ogłoszono 19.11.2018 r.

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert na wynajem kontenerów na potrzeby funkcjonowania lodowiska sezonowego w Mrągowie w okresie 30.11.2018 r. – 28.02.2019 r. z dnia 20.10.2017 r. wpłynęło 5 ofert. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NOE-Sued, Strasse 14. Wartość oferty brutto – 14460 zł.

Zamieszczono:7.12.2018 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na obsługę techniczną imprezy "3. Mazurski Festiwal Operowy Belcanto" w zakresie nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego

Załączniki:

- rider Festiwalu - załącznik nr 1
- informacja ogólna i zestawienie wymogów technicznych - załącznik nr 2
- warunki techniczne amfiteatru nad jeziorem Czos (plan amfiteatru – liczba miejsc 5280; rzut sceny z wymiarami) - załącznik nr 3 i nr 3a
- formularz ofertowy

Ogłoszono: 22.05.2018 r.

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia 22.053.2018 r. na obsługę techniczną imprezy "3. Mazurski Festiwal Operowy Belcanto" w zakresie nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego wpłynęły 2 oferty:
1. Modzelewski Sound Nagłaśniania Imprez Estradowych Bogdan Modzelewski, ul. 1-go Maja 14/2, 05-850 Ożarów Mazowiecki - 45510 zł brutto
2. Bayer Media Emil Bajer, ul. Bulwarowa 5, 16-400 Suwałki - 49200 zł brutto.

Ogłoszono: 1.06.2018 r.

 

Zaproszenie do składania ofert dotyczących zabezpieczenia porządkowego imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Turystyki w sezonie 2018

Załączniki:

1. Wykaz planowanych imprez ze specyfikacją godzin

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

Ogłoszono: 6.04.2018 r.

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert dotyczących zabezpieczenia porządkowego imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Turystyki w sezonie 2018 r. z dnia. 06.04.2018 r. wpłynęło - 5 ofert.
Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma - DEFENSE S.C., ul. Mickiewicza 14/27, 15-222 Białystok. Wartość oferty: 22,14 zł (brutto) za 1 rob/godz.

Ogłoszono:24.04.2018 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na obsługę techniczną imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie w zakresie nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego

Załączniki:
informacja ogólna i zestawienie wymogów technicznych - załącznik nr 1
warunki techniczne amfiteatru nad jeziorem Czos (plan amfiteatru – liczba miejsc 5280; rzut sceny z wymiarami) - załącznik nr 2 i nr 2a
rider zespołu Krzysztof Zalewski - załącznik nr 3 i nr 3a
rider zespołu KULT - załącznik nr 4nr 4a
informacja ogólna i zestawienie wymogów technicznych (oświetlenie pl. Unii Europejskiej) - załącznik nr 5
warunki techniczne sceny na Placu Unii Europejskiej (zdjęcie, wymiary) - załącznik nr 6
Gypsy Carnaval Muzyki Tańca Romów (informacja ogólna i techniczna) - załącznik nr 7
Festiwal Kultury Kresowej (informacja ogólna i techniczna) - załącznik nr 8
Formularz oferty

Ogłoszono: 30.03.2018 r.

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dnia. 30.03.2018 r. na obsługę techniczną imprez organizowanych przez CKiT w Mrągowie w zakresie nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego wpłynęły 4 oferty:
Najkorzystniejsza cenowo ofertę złożyła firma Astral Grzegorz Łapczyński z Warszawy. Wartość oferty: 48 750 zł +23 % VAT, tj. 59 962,50 zł (brutto).

Ogłoszono: 19.04.2018 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na obsługę gastronomiczną 4 imprez organizowanych w amfiteatrze nad jeziorem Czos (plik pdf)

Ogłoszono: 16.03.2018 r.

Termin rozpatrzenia ofert zmieniony został na dzień 3.04.2018 r., godz. 10.00

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zamieszczono: 5.04.2018 r.

 

Zaproszenie do składania ofert cenowych na usługi zabezpieczenia medycznego imprez masowych organizowanych w Mrągowie w sezonie letnim 2018 (plik pdf) 

Ogłoszono: 16.03.2018 r.

Ogłoszenie o wynku postępowania

Zamieszczono: 5.04.2018 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na wystawienie własnych urządzeń pod działalność rekreacyjno-rozrywkową (wesołe miasteczko) wraz z obsługą (plik pdf)

Załączniki:
Piknik Country-mapka

Festiwal Kultury Kresowej-mapka

Ogłoszono: 16.03.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Zamieszczono: 5.04.2018 r.

 

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wybór najemcy lokalu gastronomicznego położonego w Mrągowie przy ul. Jaszczurcza Góra 10 (pod sceną amfiteatru nad jeziorem Czos (plik pdf)

Załącznik:

projekt umowy (plik doc)

Ogłoszono: 5.03.2018 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszono: 23.03.2018 r.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w imprezach letnich na terenie Amfiteatru z pasażem handlowym na Placu Unii Europejskiej w centrum miasta, niedaleko budynku CKiT oraz Amfiteatrem nad jeziorem Czos. "

Załączniki:

regulamin

umowa

cennik

rezerwacja stoisk

mapki

pasaż( foto1)

pasaż(foto2)

Ogłoszono: 02.03. 2018 r. 

Zaproszenie na składanie ofert na dostawę artykułów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek.

Dokument do pobrania:

Umowa

Ogłoszono: 12.12. 2017 r. 

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert na dostawę tuszy i tonerów do drukarek z dnia 12.12.2017 r. wpłyneły trzy oferty. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma: Hurtownia u Witka 11-700 Mrągowo ul. Piaskowa 1C,
Wartość oferty -brutto: 12 810,99 zł.

Ogłoszono: 22.12.2017 r. 


Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków  czystości

Ogłoszono: 11.12. 2017 r. 

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert na dostawę środków czystości z dnia 11.12.2017 r. wpłyneła 1 oferta; PPHU Katarzyna Chodorowska 11-400 Kętrzyn ul. Dworcowa 1. Wartość oferty - brutto: 22 681,56 zł

Ogłoszono 22.12.2017 r. 

Zaproszenie do skadania ofert na wykonanie i dostawę 8 tablic informacyjnych

Ogłoszono:22.11.2017 r.

Zmienia się treść zaproszenia w pkt. 7 - termin złożenia oferty: do dnia 29.11.2017 r. do godz. 12.00”.

Mrągowo, dnia 23.11.2017 r.

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert na wykonanie i dostawę 8 tablic informacyjnych z dnia 22.11.2017 r. wpłynęło 9 ofert. Jedna oferta została wycofana przez oferenta.
Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma Parzych Piotr J. Agencja reklamowa, 11-700 Mrągowo, Marcinkowo 160. Wartość oferty brutto – 5904,00 zł.

Ogłoszono: 01.12.2017 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na realizację imprezy "Triathlon Mrągowo 2018" (zob. załącznik pdf.)

Ogłoszono:27.10.2017 r.

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert na realizację imprezy „Triathlon Mrągowo 2018” wpłynęły 2 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Energy Events Sp. z o.o. Sp. K., ul. Kaszubska 53, 80-297 Miszewko. Suma punktów – 10. Wartość oferty brutto – 30000,00 zł.

Ogłoszono: 07.11.2017 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na wynajem kontenerów na potrzeby funkcjonowania lodowiska sezonowego w Mrągowie w okresie 27.11.2017 r. – 28.02.2018 r.

Ogłoszono: 20.10.2017r.

Dokument do pobrania:
Załącznik
 

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert na wynajem kontenerów na potrzeby funkcjonowania lodowiska sezonowego w Mrągowie w okresie 27.11.2017 r. – 28.02.2018 r. z dnia 20.10.2017 r. wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H., IZ NO-Sud, Strasse 14, Postfach 36, 2355 Wiener Neudorf. Wartość oferty brutto – 12660 zł.

Ogłoszono: 06.11.2017 r.
 

Zaproszenie do składania ofert na realizację imprezy "Triathlon Mrągowo 2018"

Ogłoszono: 10.10.2017 r.

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert na realizację imprezy „Triathlon Mrągowo 2018” z dnia 10.10.2017 r. wpłynęła 1. oferta, złożona przez firmę Energy Events Sp. z o.o. Sp. k., ul. Kaszubska 53, 80-297 Miszewko. Wartość oferty – 45000 zł brutto.

Ogłoszono:18.10.2017 r.

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie informuje, że w związku ze złożeniem oferty przekraczającej kwotę planowanych środków finansowych na realizację imprezy "Triathlon Mrągowo 2018", zamyka postępowanie z dn.10.10.2017 r. bez wyboru oferty.

Ogłoszono:27.10.2017 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na obsługę techniczną imprezy X Jubileuszowe Impresje artystyczne ŚPIEWAJĄCE OBRAZY w zakresie nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego

Załączniki:
Rider techniczny ORGANKA- załącznik nr 1
Rider oświetleniowy ORGANKA - załącznik nr 2
Informacja dotycząca poszczególnych części imprezy oraz opis sali widowiskowej - załącznik nr 3
Formularz ofertowy - załącznik nr 4

Ogłoszono:11.09.2017 r.

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dn. 11.09.2017 r. na obsługę techniczną imprezy X Jubileuszowe Impresje Artystyczne ŚPIEWAJĄCE OBRAZY, organizowanej przez CKiT w Mrągowie w zakresie nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego wpłynęło 6 ofert.
1. Progress Lidia Górka, ul. Nowa 3, 05 – 110 Jabłonna – zgłoszenie odrzucono ze względów formalnych (brak wymaganych referencji)
2. Astral Grzegorz Łapczyński, ul. Radecka 3, 01-993 Warszawa
3. Bayer Media Emil Bajer, ul. Bulwarowa 5, 16-400 Suwałki
4. High Power Mariusz Bienasz, ul. Wesoła 7, 16 – 100 Sokółka
5. Grupa AGM Maciej Gryszka, ul. Obrońców Modlina 5, 30 – 733 Kraków
6.Stereofonia Bartosz Jarzemski, Zdziechowice 6, 63 – 000 Środa Wlkp.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma HIGH POWER z Sokółki. Wartość oferty: 18 500,00 zł + 23% VAT, tj. 22 755,00 zł brutto.
Mrągowo, 28.09.2017 r.

 

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, ul. Warszawska 26 informuje, że posiada na zbyciu składnik majątku.
Przedmiotem zbycia jest Traktor Muster Cut 96 (kosiarka), moc silnika 10,5 KM. Traktor był użytkowany na boiskach Orlik 2012 od 2009 roku. Traktor jest obecnie niesprawny, posiada następujące uszkodzenia:
- uszkodzony gaźnik
- uszkodzony Short-Block silnika
- zawory do wymiany
- komplet uszczelek do wymiany (głowicy, gaźnika, wydechu, miski olejowej)
- najprawdopodobniej do wymiany tłok z pierścieniami

Zainteresowane zakupem osoby prosimy o składanie ofert w terminie do 20.06.2017 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, lub email: sekretariat@ckit.mragowo.pl. Dodatkowe informacje – Sławomir Serowik, tel: 609 268 788. Minimalna wartość oferty 1400 złotych brutto.

Zdjęcie

Ogłoszono:16.06.2017 r.

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na ogłoszenie z dnia 16.06.2017 r. do składania ofert cenowych na zakup zbywanego składnika majątku – traktora Muster Cut 96 (kosiarka) wpłynęły dwie oferty.
Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożył pan Zbigniew Bałazy zam. Baranowo 19, 11-730 Mikołajki. Wartość oferty 1450 zł.

Ogłoszono:11.07.2017 r.

 

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, ul. Warszawska 26 informuje, że poszukuje do pracy w sezonie letnim ratowników - plaża przy os. Grunwaldzkim.

Informacje: 

Ogłoszono: 07.06.2017 r.
 

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie, ul. Warszawska 26 informuje, że posiada na zbyciu zbędny składnik majątku. Przedmiotem zbycia jest łódź motorowa „Camo”, łódź była użytkowana przez WOPR od 2001 roku.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie ofert w terminie do dnia 30.05.2017 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Centrum Kultury i Turystyki, ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo, lub email: sekretariat@ckit.mragowo.pl. Dodatkowe informacje- Lubomir Melnicki tel: 601628010. Oferowana łódź znajduje się w hangarze WOPR przy plaży /ul. Nadbrzeżna.

zdjęcie 1; zdjęcie 2

Ogłoszono: 23.05.2017 r.

Wynik ogłoszenia, zamieszczono 30.05.2017 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę laptopa

Ogłoszono 28.04.2017 r.

W związku z wycofaniem oferty na dostawę laptopa przez firmę Opti Krystyna Cudo, Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie informuje, że najkorzystniejszą ofertą cenową jest oferta firmy Bit Komputer s.j. Iwona Lisowska Krzysztof Płudowski. Wartość oferty 4499 zł brutto.

Mrągowo, 12.05.2017 r.

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie informuje, że na zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę laptopa wpłynęły 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyła firma Opti Krystyna Cudo, ul. Warszawska 55/1, 11-700 Mrągowo.
Wartość oferty 3599 zł brutto.

Mrągowo, 11.05.2017 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na obsługę gastronomiczną imprez organizowanych w amfiteatrze nad jeziorem Czos (4 imprezy)

Ogłoszono 25.04.2017 r.

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie informuje, że na zaproszenie z dnia 25.04.2017 do składania ofert cenowych dotyczących obsługi gastronomicznej imprez organizowanych w amfiteatrze nad jeziorem Czos wpłynęły dwie oferty.
1. GRILL TIME, Tomasz Bieńkowski, ul Gietkowska 9A, 10-170 Olsztyn.
2. HANDEL USŁUGI GASTRONOMIA SNACH BAR Bałdyga Kamil, 11-700 Mrągowo, ul Ogrodowa 4/17.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma Handel Usługi Gastronomia SNACK BAR Bałdyga Kamil, 11-700 Mrągowo ul Ogrodowa 4/17. Wartość oferty: Dni Mrągowa - 2001,00 zł brutto, Mazurska Noc Kabaretowa - 6701,00 zł brutto, Wieczór Cygański - 301,00 zł brutto, Festiwal Kultury Kresowej - 501,00 zł brutto.

Mrągowo, 5.05.2017 r.

  

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie 5-letniego przeglądu budynków zarządzanych przez CKiT

Załączniki:

Dane techniczne charakteryzujące - zał nr 1

formularz_oferty

Ogłoszono:13.04.2017 r.

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dn. 13.04.2017 r. na wykonanie 5-letniego przeglądu budynków zarządzanych przez CKiT wpłynęło 8 ofert. Jedna oferta nie spelniała warunków określonych w zaproszeniu. 
Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma: Biuro Obsługi Inwestycji i Nieruchomości Halina Landsberg, 80-371 Gdańsk, ul. Jagiellońska 10F/91. Wartość oferty 2800 zł brutto.
Mrągowo, 27.04.2017 r.

 

Zaproszenie do składnia ofert dotyczących zabezpieczenia porządkowego imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Turystyki w sezonia 2017.

Załączniki:
Wykaz planowanych imprez ze specyfikacją godzin zabezpieczenia na rok 2017 r.

Ogłoszono: 11.04.2017 r.

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dn. 11.04.2017 r. dot. zabezpieczenia porządkowego imprez organiozwanych przez Centrum Kultury i Turystyki w sezonia 2017. wpłynęło 6 ofert.

Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma: DEFENSE S.C., ul. Mickiewicza 14/27, 15-222 Białystok. Wartość oferty: 21,00 zł brutto za 1 roboczo godzinę pracy pracownika ochrony.

Mrągowo, 27.04.2017 r.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w imprezach na terenie Amfiteatru Miejskiego z pasażem handlowym na Placu Unii Europejskiej w centrum miasta niedaleko budynku CKiT oraz Amfiteatru nad jeziorem Czos.

Załączniki:
Regulamin
Umowa
Cennik
Rezerwacja stoiska
Mapka pasażu 1, Mapka pasażu 1a
Mapka DH pasaż miiejski

Ogłoszono: 7.04.2017 r.

 

Zaproszenie na składanie ofert na usługi zabezpieczenia medycznego imprez organizowanych na terenie Mrągowa w bieżącym sezonie letnim.

Ogłoszono: 3.04.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku, zamieszczono 19.04.2017 r.

 

Zaproszenie do składania ofert na obsługę techniczną imprez organizowanych przez Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie w zakresie nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego.

Załączniki:

informacja ogólna i zestawienie wymagów technicznych - załącznik nr 1

warunki techniczne amfiteatru nad jeziorem Czos (plan amfiteatru – liczba miejsc 5280; rzut sceny z wymiarami) - załącznik nr 2 i nr 2a

rider zespołu KASIA MOŚ - załącznik nr 3

rider ŁĄKI ŁAN - załącznik nr 4 i nr 4a 

rider STRACHY NA LACHY - załącznik nr 5 

informacja ogólna i zestawienie wymogów technicznych - załącznik nr 6 

warunki techniczne sceny na Placu Unii Europejskiej (zdjęcie, wymiary) - załącznik nr 7 

GYPSY CARNAWAL MUZYKI I TAŃCA ROMÓW – koncert 15.07.2017 r. w godz. 20.00-23.00 w amfiteatrze nad jeziorem Czos (informacja ogólna i techniczna) - załącznik nr 8

MAZURSKI FESTIWAL OPEROWY BELCANTO – koncert 22.07.2017 r. w godz. 20.00-23.00 w amfiteatrze nad jeziorem Czos (informacja ogólna i techniczna) - załącznik nr 9 

FESTIWAL KULTURY KRESOWEJ w dniach 4-6.08.2017 r. w amfiteatrze nad jeziorem Czos (informacja ogólna i techniczna) - załącznik nr 10

Formularz oferty 

Ogłoszono: 31.03.2017 r.

Centrum Kultury i Turystyki informuje, że na zaproszenie do składania ofert z dn. 31.03.2017 r. na obsługę techniczną imprez organizowanych przez CKiT w Mrągowie w zakresie nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego wpłynęły 3 oferty.
1. Audio-Tech Wojciech Lipczyński, ul. Fiołkowa 4/160A, 31457 Kraków
2. Astral Grzegorz Łapczyński, ul. Radecka 3, 01-993 Warszawa
3. Bayer Media Emil Bajer, 16-400 Suwałki
Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła firma Astral Grzegorz Łapczyński z Warszawy. Wartość oferty: 72000 zł + 23% VAT, tj. 88560 zł brutto.

Mrągowo, 24.04.2017 r.

 

Przetarg nieograniczony "Remont Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie - piwnica i hol (BZP ogłoszenie nr 51371-2017 z dn. 2017-03-24)

Ogłoszono: 24.03.2017 r.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o przetargu

2. SIWZ

3. projekt umowy

4. formularz ofertowy wraz oświadczeniami

5. Przedmiar dot. zakresu przetargu (Oferenci zainteresowani plikiem z rozszerzeniem .ath proszeni są o kontakt w celu przesłania pliku drogą elektroniczną)

 

Informacje, komunikaty związane z przetargiem:

1. Zmiana treści załącznika do SIWZ (formularz ofertowy), zamieszczono: 27.03.2017 r.
2. Informacja z otwarcia ofert. zamieszczono:10.04.2017 r.
3. Wynik przetargu, zamieszczono:19.04.2017 r.

  

Poniżej znajduje się pełna dokumentacja techniczna związana z remontem budynku CKiT wraz z zagospodarowaniem terenu (zakres podany w ogłoszeniu jest jednym z kolejnych etapów remontu).

  

Dokumentacja projektowa związana z remontem budynku CKiT (całościowa):

1. Projekt remontu CKiT

2. Projekt wykonawczy

3. Przedmiary

4. Specyfikacje

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 2017 

 

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wystawienie własnych urządzeń pod działalność rekreacyjno-rozrywkową (wesołe miasteczko) wraz z obsługą.

Załączniki: 

Piknik Country - mapka

Dni Mrągowa oraz Festiwal Kultury Kresowej - mapka

Ogłoszono: 22.03.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku,

zamieszczono 19.04.2017 r.

 

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na wybór najemcy lokalu gastronomicznego położonego w Mrągowie przy ul. Jaszczurcza Góra 10 (pod sceną amfiteatru nad jeziorem Czos

Załącznik:

Regulamin przetargu
Ogłoszono: 28.03.2017 r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu
Ogłoszono: 12.04.2017 r.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na wybór najemcy lokalu gastronomicznego położonego w Mrągowie przy ul. Jaszczurcza Góra 10 (pod sceną amfiteatru nad jeziorem Czos

Załącznik:
projekt umowy (plik doc)

Ogłoszono: 10.03.2017 r.
Ogłoszenie o wyniku przetargu
Ogłoszono: 24.03.2017 r.